آیا پیامبران معصوم هستند؟ تجاوز داوود نبی به زن شوهردار و سپس کشتن شوهر زن …!

داوود هنگامی که جهت گرفتن کبوتری طلایی بر بالای پشت بام رفته بوده است، زنی زیبا را در حال آب تنی می‌بیند و سپس به او تجاوز میکند.

معمولا انتظار می‌رود که پیامبران به عنوان عالی‌ترین مقام‌های مذهبی و پدیدآورندگان ادیان که خود را بی واسطه یا به واسطه ی وحی در ارتباط با خدا، الله، یهوه، رئوس، آتون و غیره می‌دانند، درستکارترین افراد جامعه باشند به گونه‌ای که اعمال و رفتار آنها خالی از هرگونه پلیدی و نقصان و سیره و روش آنها زبانزد و الگوی خاص و عام باشد. اما آیا پیامبران واقعا اینگونه بوده‌اند؟ با خواندن متون تاریخی متوجه میشویم که پاسخ منفی است! نمونه ی جالب رد ادعای عصمت پیامبران، داستان داوود نبی است که چگونه با وجود داشتن دهها همسر در حرمسرای خود، با دیدن یک زن زیبا به او تجاوز کرده و پس از مطلع شدن از حامله شدن وی، نقشه قتل شوهر او را پی ریزی میکند و نهایتا پس از کشته شدن او، با زن مذکور ازدواج میکند؛ زنی که بعدها سلیمان پیامبر را به دنیا می‌آورد.

تجاوز به یک زن شوهردار و طراحی نقشه ی قتل شوهر او جزو خبیث ترین اعمالی است که یک انسان عادی می‌تواند مرتکب بشود، حال تصور کنید چنین عمل زشتی از سوی کسی که خود را پیامبر معرفی میکند و ادعای رسالت و رهبری جامعه بشری را دارد سر بزند!! طبق تورات و کتاب عهد عتیق (Old Testament) و نیز طبق سنت محمد، سلیمان داوود باید سنگسار می‌شده است چرا که به یک زن شوهردار تجاوز کرده است! اما چنین اتفاقی نمی افتد! البته ارتکاب این نوع رفتارهای شرم آور در زندگی دیگر پیامبران هم دیده شده است. مثلا محمد رسول الله در جنگ بنی قریظه و پس از کشتن تمام مردان و پسران بالغ قبیله، با وجود داشتن چندین همسر و کنیز جنسی (همچون ماریه)، دختری حدودا ۲۰ ساله به نام ریحانه (دختر زید قرظی) را به عنوان کنیز و وسیله رفع نیازهای جنسی خود برگزیده و سالهای سال به او تجاوز می‌کند. این همه در حالی است که قبلا مجوز این تجاوزها در آیه‌های مختلف قرآن مثل آیه ۲۴ سوره نساء صادر شده بوده است!!

در ادامه توجه شما را به مشروح داستان تجاوز داوود پیامبر به زنی با نام بتشبع (Bathsheba) همسر اوریا (اهریا، Uriah) که توسط یکی از دوستان مورد بررسی دقیق تحقیقی قرار گرفته و برای من ارسال شده است، جلب می‌نمایم:

شرح ماجرا در قرآن در آیات ۲۱ تا ۲۴ سوره « ص » اینگونه آمده است:

و آيا خبر دادخواهان چون از نمازخانه [او] بالا رفتند به تو رسيد (۲۱) وقتى [به طور ناگهانى] بر داوود درآمدند و او از آنان به هراس افتاد گفتند مترس [ما] دو مدعى [هستيم] كه يكى از ما بر ديگرى تجاوز كرده پس ميان ما به حق داورى كن و از حق دور مشو و ما را به راه راست راهبر باش (۲۲) اين [شخص] برادر من است او را نود و نه ميش و مرا يك ميش است و مى‏گويد آن را به من بسپار و در سخنورى بر من غالب آمده است (۲۳)
[داوود] گفت قطعا او در مطالبه ميش تو [اضافه] بر ميش‏هاى خودش بر تو ستم كرده و در حقيقت بسيارى از شريكان به همديگر ستم روا مى‏دارند به استثناى كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند و اينها بس اندكند و داوود دانست كه ما او را آزمايش كرده‏ايم پس از پروردگارش آمرزش خواست و به رو درافتاد و توبه كرد (۲۴)

اما داستان توبه داوود چیست؟ او چه خطایی کرده است که از خدایش طلب عفو می کند؟ بهتر است سری به کتب تاریخی مسلمانان (۱) بزنیم. برای مثال طبری در کتاب تاریخ خود (۲) می نویسد:

و چند روزی گذشت و شیطان به صورت کبوتری طلایی بیامد و پیش پای داوود افتاد و او به نماز ایستاده بود و دست برد که آنرا بگیرد و کبوتر دور شد و داوود به دنبال آن رفت و دورتر شد تا به سوراخی افتاد و برفت تا آنرا بگیرد و کبوتر از سوراخ به پرواز در آمد و داوود بنگریست کجا می رود که کس به دنبال آن فرستد. و زنی را دید که بر بام خویش شستشو می کرد و بسیار زیبا بود و زن او را بدید و موی بیفشاند و خویشتن را بپوشاند و رفتار وی رغبت و شوق داوود را بیفزود و جستجو کرد و گفتند شوهر وی در فلان اردوگاه است. و کس به فرمانروای اردو فرستاد که اهریا را سوی فلان دشمن فرست و بفرستاد که پیروز شد و به داوود نوشت. باز کس فرستاد که او را سوی فلان دشمن فرست که نیرومندتر بود و بفرستاد و باز پیروز شد. فرمانده اردوگاه قضیه را به داوود نوشت و پاسخ آمد که او را سوی فلان دشمن فرست و فرستاد و این بار شوهر زن کشته شد و داوود زن را بگرفت و اندک مدتی با وی ببود که خدا دو فرشته به صورت انسان فرستاد که خواستند به نزد او شوند و روز عبادت داوود بود و نگهبان مانع شدند و از دیوار به نمازگاه وی در آمدند و داوود به نماز بود که آنها را پیش روی خود نشسته دید و بترسید، گفتند: «بیم مدار که ما دو حریفیم که یکیمان از دیگری ستم دیده و به حق میان ما داوری کن»

گفت: «قصه خویش را بگویید»
یکیشان گفت: «این برادر من است که نود و نه گوسفند دارد و من یکی دارم و می خواهد گوسفند مرا بگیرد که گوسفندان خویش را کامل کند»
به دیگری گفت: «تو چه می گویی؟»
گفت: «من نود و نه گوسفند دارم و برادرم یکی دارد و می خواهم آنرا از وی بگیرم و صد گوسفند داشته باشم و او رضایت نمی دهد»
داوود گفت: «ترا نگذاریم چنین کنی»
گفت: «ترا نگذاریم که چنین کنی»
داوود گفت : «اگر بدین کار دست زنی به اینجا و اینجایت می زنیم و بینی و پیشانی خویش را نشان داد»
گفت: «ای داوود حق اینکه به اینجا و اینجای تو بزنند که نود و نه زن داشتی و اهریا یک زن داشت و پیوسته او را به معرض خطر فرستادی تا کشته شد و زنش را بگرفتی.»
و داوود نظر کرد و کس را ندید و بدانست که به معرض امتحان بوده و در بلیه افتاده است و …

اما باز هم کل داستان شفاف نیست. به نظر می‌رسد اصرار داوود بر کشته شدن اهریا دلیلی داشته است. از آنجا که قرآن برگرفته از عهد عتیق است، بهتر است سری به تورات، اصـحـاح يـازدهـم و دوازدهـم، از کتاب سـموئيل دوم بزنیم:

شبانگاه بود كه داوود از تخت خود برخاست، و بر بالاى بام كاخ به قـدم زدن پـرداخـت ، از آنـجـا نگاهش به زنى افتاد كه داشت حمام مى كرد، و تن خود را مى شست، و زنى بسيار زيبا و خوش منظر بود. پـس كسى را فرستاد تا تحقيق حال او كند. به او گفتند: او (بتشبع) همسر (اورياى حـثـى) است ، پس داوود رسولانى فرستاد تا زن را گرفته نزدش آوردند، و داوود با او هـمبـسـتـر شـد، در حـالى كـه زن از خـون حـيـض پاك شده بود، پس زن به خانه خود برگشت، و از داوود حامله شده، به داوود خبر داد كه من حامله شده ام.

از سـوى ديـگـر اوريـا در آن ايـام در لشـكـر داوود كار مى كرد و آن لشكر در كار جنگ با (بـنـى عمون) بودند، داوود نامه اى به (يوآب) امير لشكر خود فرستاد، و نوشت كـه اوريـا را نـزد مـن روانـه كـن، اوريا به نزد داوود آمد، و چند روزى نزد وى ماند، داوود نامه اى ديگر به يوآب نوشته، به وسيله اوريا روانه ساخت و در آن نامه نوشت: اوريا را مـامـوريت هاى خطرناك بدهيد و او را تنها بگذاريد، تا كشته شود. يوآب نيز همين كار را كرد. و اوريا كشته شد و خبر كشته شدنش به داوود رسيد. پس همين كه همسر اوريا از كشته شدن شوهرش خبردار شد، مدتى در عزاى او ماتم گرفت، و چـون مـدت عـزادارى و نـوحـه سـرايى تمام شد، داوود نزد او فرستاده و او را ضميمه اهـل بيت خود كرد. و خلاصه همسر داوود شد، و براى او فرزندى آورد.

و اما عملى كه داوود كرد در نظر رب عمل قبيحى بود.  لذا رب، (ناثان) پيغمبر را نزد داوود فرستاد. او هم آمد و به او گفت در يك شهر دو نفر مرد زندگى مى كردند يكى فقير و آن ديگرى توانگر، مرد توانگر گاو و گوسفند بسيار زياد داشت و مرد فقير به جز يك ميش كوچك نداشت، كه آن را به زحمت بزرگ كرده بود در اين بين ميهمانى براى مرد توانگر رسيد او از اينكه از گوسفند و گاو خود يكى را ذبح نموده از ميهمان پذيرايى كند دريغ ورزيد، و يك ميش مرد فقير را ذبح كرده براى ميهمان خود طعامى تهيه كرد. داوود از شـنـيـدن ايـن رفـتـار سخت در خشم شد، و به ناثان گفت: رب كه زنده است، چه بـاك از ايـنـكـه آن مـرد طمعكار كشته شود، بايد اين كار را بكنيد، و به جاى يك ميش چهار مـيـش از گوسفندان او براى مرد فقير بگيريد، براى اينكه بر آن مرد فقير رحم نكرده و چنين معامله اى با او كرده. نـاثـان بـه داوود گـفـت: اتـفـاقـا آن مـرد خـود شـما هستيد، و خدا تو را عتاب مى كند و مى فـرمايد: بلاء و شرى بر خانه ات مسلط مى كنم و در پيش رويت همسرانت را مى گيرم، و آنـان را بـه خـويـشـاونـدانـت مـى دهـم، تـا در حـضـور بـنـى اسرائيل و آفتاب با آنان هم بستر شوند، و اين را به كيفر آن رفتارى مى كنم كه تو با اوريا و همسرش كردى. داوود به ناثان گفت: من از پيشگاه رب عذر اين خطا را مى خواهم . ناثان گفت: خدا هم اين خطاى تو را از تو برداشت و ناديده گرفت و تو به كيفر آن نمى ميرى، و ليكن از آنجا كه تو با اين رفتارت دشمنانى براى رب درست كردى كه همه زبان به شماتت رب مى گـشـايـند، فرزندى كه همسر اوريا برايت زاييده خواهد مرد. پس خدا آن فرزند را مريض كرد و پس از هفت روز قبض روحش فرمود، و بعد از آن همسر اوريا سليمان را براى داوود زاييد.

همانطور که می بینید، داوود پیامبر برگزیده الله دچار هوسرانی می شود، و با وجود داشتن دهها زن، به زن شوهر دار چشم می دوزد و با او رابطه برقرار می کند. وقتی پیامبر الله این گونه هوسرانی و هرزگی می کند، از آخوندها چه انتظاری است که فکر و ذکرشان پائین تنه‌شان نباشد؟ البته از قرار معلوم امامهای ششم و هشتم شیعیان سعی زیادی کرده اند که به هر ترتیب که ممکن است این گندکاری را ماله بکشند (۳)!! اما قسمت خنده دار ماجرا این است که خود یهودیان که داوود پیامبر قوم آنهاست درصدد ماله کشی نیستند و صراحتا این عمل زشت داوود را پذیرفته‌اند و درباره‌اش کتابها نوشته و حتی اخیرا فیلم هم ساخته‌اند اما دو عرب مسلمان سعی کرده‌اند عمل داوود را ماله کشی کنند! 🙂

 • منابع:

(۱) –  برای مطالعه بیشتر سری بزنید به:

 • تاریخ کامل ابن اثیر، ترجمه حسین روحانی، جلد ۱، ص ۲۵۵ و ۲۵۶، چاپ ۱۳۸۳
 • تاریخ مسعودی ،ترجمه ابولقاسم پاینده ، جلد ۱، ص ۴۹ ،چاپ ۱۳۸۲
 • تاریخ یعقوبی، ترجمه ابراهیم آیتی ، جلد ۱، ص ۶۰ و ۶۱ ،چاپ ۱۳۸۲
 • تفسیر طبری، ذیل آیات ۲۱ تا ۲۴ سوره «ص»

(۲) – تاریخ طبری، ترجمه ابولقاسم پاینده، جلد ۲ ، ص ۳۹۵ و ۳۹۶، انتشارات اساطیر ،چاپ ۱۳۶۲

(۳) – به تفسیر المیزان، ذیل آیه ۲۴ سوره « ص » بنگرید

به صفحه وبلاگ گاه نوشته های آلفرد در فیسبوک بپیوندید تا به راحتی از پستهای جدید از طریق فیسبوک مطلع شوید. 

مطالب مشابه:

از انداختن جواهرات «نذری» به داخل ضریح تا یک و نیم میلیاردی که پسر آیت الله به دختر جوان داد!

این مذهب است که میتواند موجب انجام چنین کارهای وحشتناکی بشود

وقتی بنیانگذار رژیم یک بیمار جنسی بوده است، از مزدوران حکومتی چه انتظاری میتوان داشت؟!

ننگ بر آیینی که در آن یک جوان تنها به خاطر ابراز عقیده بایستی کشته شود! 

129 پاسخ به “آیا پیامبران معصوم هستند؟ تجاوز داوود نبی به زن شوهردار و سپس کشتن شوهر زن …!

 1. وای سپتامبر 1, 2012 در 10:28 ب.ظ.

  این توضیحی که دادید مربوط به تورات و تلمود هست که کاملا تحریف شده و از این دست مسائل توش خیلی زیاده.
  حتی توش این وجود داره که حضرت ابراهیم وقتی وارد مصر می شه به همسرش می گه اگر مصریان از تو خوششون آمد به اوونها خواهم گفت گه تو خواهر منی نه همسر من وصدها مورد از این گونه.
  تلمود و تورات منابع مطمئنی نیست ،خود یهودی ها هم این رو می دونند و خود تورات چندین نسخه داره که تخریفاتش زیاده. حتی توش این هست که خدا با شیطان کشتی می گیره و می بازه. خود بخوان حدیث ناخوانده از این مجمل…..

  • آلفرد سپتامبر 2, 2012 در 4:12 ب.ظ.

   ۱- شما بر چه اساسی ادعا میکنید که کتابهای عهد عتیق (old testament) تحریف شده اند و اینکه یهودیان از تحریف داستان داوود و دروغ بستن به او که پیامبر قومشان بوده است چه سودی میبرده اند؟!
   ۲- شما از کجا مطمئن هستی که آنچه در کتابهای عهد عتیق آمده غلط است اما آنچه مسلمانان که دستکم ۲ هزار سال بعد زندگی میکرده اند و اکنون به آن باور دارند درست است؟ این نکته به ویژه از آنجایی مهم است که اساسا به داستان داوود در قرآن بسیار سرپوشیده پرداخته شده و تنها به توبه او اشاره شده است. مگر داوود چه کرده بوده که باید توبه میکرده است؟!
   ۳- نظر شما درباره داستان یونس چیست؟ نظر شما درباره قتلی که موسی مرتکب شده بود چیست؟ آیا اینها را منکر میشوید؟!

   • sha سپتامبر 2, 2012 در 4:23 ب.ظ.

    musa dar defa az mazlum ghatl gheyr amd mortakeb shod

    • آلفرد سپتامبر 2, 2012 در 4:32 ب.ظ.

     آفرین بر شما ماله کش گرامی، حضرت موسی سر پل صراط حتما به شما کمک خواهد کرد! احتمالا این قتلهایی که در کهریزک بوده هم قتل غیر عمد بوده از نظر شما؟!

     • sina سپتامبر 2, 2012 در 9:49 ب.ظ.

      آلفرد عزیز چرا بیخود برای خودت نتیجه گیری میکنی؟ 1- دوست عزی «وای» کی گفت اعتقاد داره که هرچی مسلمانان میگن درسته فقط گفت تورات و تلمود قابل اطمینان نیست. شما و امثال شما افراطیون از هر 2 طرف چرا اعتقاد به صفر و 100 دارید؟ حد وسط را چرا قبول ندارید؟ 2- چرا هرکسی استدلال میاره میگین ماله کشه؟ 3- فرض کنید اسلام بد. آیا مسیحیت و یهودیت آدم نکشتند. جنگ های سلیبی چندنفر کشته شدند. 4- پیامبر اسلام 23 سال مردم را به اسلام دعوت کرد از این مدت فقط 2 ماه جنگید. 5- آمار بگیرید تعداد کشته شدگان از زمان بعد از جنگ جهانی دوم تا الان توسط بی دینان و مسیحیان و یهودیان و مقایسه کنید با کشته شدگان توسط مسلمانان. اینها دلیلی بر دفاع کورکورانه از اسلام نیست اما شما منصفانه برخورد کنید و راحت برچسب نزنید ماله کش.

      • آلفرد سپتامبر 2, 2012 در 10:05 ب.ظ.

       ۱- جنگهای دوران حکومت محمد رسول الله بسیار زیاد بوده، تعداد جنگهایی که محمد شخصا در آنها حضور داشته (غزوه) دستکم ۲۶ مورد بوده است. لذا تعداد روزهای در حال جنگ قطعا بسیار بسیار بیشتر از آن عددی بوده که شما گفتی.
       ۲- خوب فرض کن تورات تحریف شده. خوب که چی؟ کتابهای عهد عتیق مشتمل بر ۲۴ مورد است، تورات تنها بخش کوچکی از آنهاست. در کتابهای دیگر هم به تجاوز داوود به این زن اشاره شده است. وانگهی یهودیان از دروغ بستن به داوود و متهم کردن او که پیامبر قوم آنها بوده است چه سودی میبرده اند؟ ادعای تحریف تورات تنها از سوی آخوندها و برای زیر سوال بردن یهودیت صورت میگیرد و دلیلی بر درستی این ادعا وجود ندارد.
       ۳- محمد در زمان حکومت خود تا آنجایی که قدرت داشت و توانست آدم کشت تا اسلام را توسعه دهد و بر قدرت خود بیفزاید. بعد که مرد، این کار را خلفای بعدی ادامه دادند. درباره میزان خونریزی هایی که عمر کرد و کشورگشایی هایی که کرد و به خصوص حمله به ایران و به راه انداختن جوی خون کتابها نوشته شده است. برای مثال به کتاب دو قرن سکوت یا به کتاب طبری مراجعه کنید.
       ۴- هر موقع ایدئولوژی (مذهب مثل اسلام، یهودیت،…. یا مکتب فکری مثل کمونیسم) یا احساسات افراطی مثل میهن پرستی کور و ناسیونالیسم افراطی (مثل فاشیسم و نازیسم) در سیاست دخیل شده و افرادی تندرو با چنین تفکراتی به قدرت رسیده و جهان را از دریچه تنگ و تاریک دیدگاه بسته فکری خود نگریسته اند، جنایتها رخ داده و فجایع زیادی اتفاق افتاده است. بنده در صدد حمایت از اینگونه تفکرات و احساسات تندرو آغشته به ایدئولوژی نیستم! اصولا دلیل حمایت من از سکولار دموکراسی همین است. ایدئولوژی باید از سیاست و قدرت جدا باشد.

       • mn سپتامبر 2, 2012 در 10:37 ب.ظ.

        چرا شعار میدی آلفرد
        پیامبر برای لغو قوانینی مثل زنده بگور کردن دختران مجبور بود بجنگه
        جنگ بعضی وقتها نه تنها بد نیست بلکه اخلاقی ترین کاره

        • آلفرد سپتامبر 2, 2012 در 10:44 ب.ظ.

         زنده به گور کردنی در کار نبوده. اینها همه دروغ های آخوندی است که به خورد شما داده اند! خوب کمی فکر کن، اگر همه اعراب دختران خود را زنده به گور میکرده اند پس باید نسل آنها برافتاده باشد! پس چگونه نسلشان منقرض نشده است؟ چگونه بچه دار میشده اند؟ پس چگونه بوده است که محمد این همه زن اختیار کرده است؟! واقعا حرفهای مضحکی میزنید!

         • mn سپتامبر 3, 2012 در 8:06 ق.ظ.

          این واقعه در قرآن بهش اشاره شده و ربطی به آخوندها ندارد
          سوره تکویر آیه 8 و 9
          سوره تکویر در مکه نازل شده
          اگه این ( زنده بگور کردن دختران ) دروغ بود مشرکان مکه خودشون جواب پیغمبر رو میدادن و نیازی به دفاع جانانه شما (از مشرکان مکه ) نبود

          • آلفرد سپتامبر 3, 2012 در 3:58 ب.ظ.

           همانطور که گفتم زنده به گور کردن دختران به هیچ وجه در میان اعراب متداول نبوده و تنها عده کمی از اعراب بیابانگرد این کار را میکرده اند. وگرنه اگر متداول میبود نسل اعراب منقرض میشد. برعکس زنان در پیش از اسلام در عربستان از جایگاه والایی برخوردار بودند و میتوانستند به مناسب مهم و موقعیت های اجتماعی بالایی دست یابند کما اینکه خدیجه تاجر مهم و ثروتمندی بوده است. این همه در حالی است که بعد از اسلام، زنان اجازه عرض اندام در جامعه را نداشتند و به شدت موقعیت های اجتماعی خود را از دست دادند.

       • Shayan جون 26, 2017 در 10:48 ق.ظ.

        در رابطه با شماره ي ٤: نظريه دكتر سروش ، درسته؟

       • علیرضا مارس 25, 2018 در 1:07 ب.ظ.

        بر اساس اسناد در کل جنگ های مسلمانان در زمان پیامبر در طول 23 سال حدود به 383 نفر کشته شده بودندکه این تعداد حتی از مرگ و میر عادی آن زمان نیز کمتر بوده و در هیچ کدام پیامبر شروع کننده جنگ نبوده و در واقع دفاع می کردند و در آیه های مختلف قرآن اشاره شده که اکراه و اجباری در دین نیست ( بقره آیه 256) (نحل آیه 125) (نحل آیه 82) (عنکبوت آیه 18) یاسین آیه 17) (مائده آیه 99) (شورا آیه 48 ) (بقره آیه 190 )و در رابطه با توبه حضرت داوود هم در قرآن مطلبی که آمده مربوط به یک قضاوت عجولانه در یک محکمه بوده نه این مسئله که کاملا نادرست و بر اساس کتب تحریف شده است و حرفی که در مورد پیامبر زدید هم هیچ سندی ندارد و پیامبر باریحانه ازدواج کردند.
        شما به هیچ عنوان اجازه بی احترامی به مقدسات را ندارید چه آن هارو قبول داشته باشید چه نداشته باشید لطفا در صورت عدم آگاهی نظراتتون رو برای خودتون نگه دارید

     • امیر ژانویه 15, 2014 در 2:07 ب.ظ.

      اخه ادم باشعور چرا مسایل دین و با سیست قاطی میکنی

   • حمید سپتامبر 3, 2012 در 9:05 ب.ظ.

    آقای آلفرد هیچ کاک! خب پارادوکس های موجود و مطالب غیر عقلانی موجود در تورات و انجیل از بهترین ادله تحریف عهدین است.
    آما ظاهرا عدم فهم دقیق معنای توبه منجر به پرسشی غلط در این باب شده است.
    اما درباره حضرت موسی و یونس علی نبینا و علی آله و علیه السلام مشکل کجا است؟

    • ALI ژانویه 8, 2018 در 4:52 ب.ظ.

     ایشان راست میگویند تورات و انجیل تحریف شدن چون تو تورات امده خدا وقتی در هفت شبانه روز جهان رو خلق کرد خسته و استراحت کرد تا قدرتش برگردد مگه میشه کسی که انرزی بینهایته قدرتش تموم بشه و خسته ؟

   • علی ژانویه 17, 2018 در 1:59 ب.ظ.

    باسمه تعالی
    با سلام، بهتر است ندانسته اظهار نظر نکنیم چرا که خداوند در قران کریم می فرماید (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا). به اصطلاح انقیضان لا یجتمعان و لا یرتفعان. چطور ممکن است شخصی به عنوان پیامبر انتخاب شود در حالی که مرتکب چنین گناهان فاحشی گردد؟ گناهانی که در قرآن وعده عذاب الهی بر آنها مترتب شده است. لذا پیامبر شدن با ارتکاب چنین اعمال شاقه ای با هم در تضاد می باشد. بر اساس تمامی ادیان الهی پیامبران با خداوند متعال در ارتباط بودند و این بزرگواران از بین مردم توسط خداوند عز و جل مقامه گلچین شده بودند. حال آیا منطقی است چنین افرادی که مرتکب گناهان کبیره شده اند به عنوان پیامبر برگزیده شوند؟ در ضمن این نوع تهمت های ناروایی که به ان بزرگوارن نسبت داده می شود آخر گناه هستند و کسی که این نوع گناهان را مرتکب شود در ارتکاب بقیه گناهان او نباید شک کرد(چون که صد آید نود هم پیش ماست). در نتیجه با پذیرش این اتهامات تلویحا می توان اسنباط نمود که این پیامبران نعوذ بالله از فاسق ترین مردم انتخاب شده اند که با جایگاه پیامبری در تضاد است.

   • ناشناس جون 8, 2018 در 11:34 ب.ظ.

    چه سودي ميبرده اند؟!
    وقتي اين عمل زشت رو به حضرت داوود بنده پاك خدا نسبت ميدهيد بدون هيچ اطلاعات و تحقيقي معلوم است كه سودش را نميفهميد
    دشمن خيلي خوب كارش را بلد بودند اينگونه هم به داوود پيامبر عظيم الشان خداوند تهمت زدن هم به پسرش سليمان تهمت حرامزادگي (نعوذ با ا…) زدن
    براي همين خداوند در ايه ١٩ سوره نمل پاكي سليمان و پدر و مادرش را زماني كه رهبر مورچه ها به موران خود گفت موران همه به خانه هاي خود اندر شويد مبادا سليمان و سپاهانش شما را ندانسته پايمال كنند(آيه ١٨) ثابت كرده…
    آري افرادي جاهل و ناداني مانند شما بودند كه هر حرفي را قبول ميكردند كه افراد سود جو دست به تحريف ميزدند و ميدانستن يه افرادي باور ميكنند.
    قبل از هر تهمتي به خداوند و فرستاده هايش برويد در اين باره تحقيق كنيد عين طوطي نباشين كه هر كس چيزي گفت شما تكرار كنيد.
    ماجراي توبه داوود از اين قرار است كه قضاوت زودهنگام و اشتباه در مورد مالكيت ان گوسفند كرده…!

  • آزاده مارس 24, 2013 در 9:17 ق.ظ.

   اگر تورات و تلمود و انجیل و … تحریف شده اند پس از کجا معلوم در مورد محمد گفته هایشان درست باشد.
   حتما این هم تحریف شده و پیامبری به اسم محمد هرگز نباید می آمد و فقط ساخته و پرداخته ذهن علیل روحانیون یهودی و مسیحی است و احمدی اصلا وجود نداشته است.
   پس یا تحریف شده که پیامبر آخر زمان هم می تواند جزیی از تحریف ها باشد یا تحریف نشده است که باز کثافت و گند پیامبران که در این کتابها نوشته شده کاملا درست است.

 2. roohsabz سپتامبر 2, 2012 در 1:00 ب.ظ.

  تو هم به کس شر گفتن افتادی!!!
  نمیدونم این چه جریانی که مخالفان سیاسی ج.ا. رو به شر و ور گفتن میبره!
  شاید خود بروبچ سربازان گمنام باشن که میخوان بگن همه مخالفان ج.ا. لامذهب و ضدمذهب هستن و با نشون دادن این شرو ور ها به عوام برای خودشون دستواره تبلیغاتی درست کنن و کسانی که از نظام ناراضی اند ولی ته دلشون مسلمونن رو خفه کنن!!!

  • آلفرد سپتامبر 2, 2012 در 4:05 ب.ظ.

   دین اسلام دینی ضد بشری است، این را هرکسی که بی طرفانه به مطالعه کتابهای تاریخی مثل طبری و حتی خود قرآن بپردازد، متوجه میشود. من نمیتوانم برای خوشایند شما و از ترس اینکه مبادا مردم فکر کنند ما با مسلمانان مخالفیم و ناامید بشوند!!، خاموش بمانم و نسبت به این دین واکنشی نداشته باشم آن هم در زمانی که تقریبا اکثر بدبختی ما از همین دین است و این حکومتی که بر ما ستم میکند حکومتی دینی مبتنی بر آموزه های همین دین است و سرکردگان آن رهبران دینی اند! من در مطالب قبلی خود نوشته ام که به دنبال نظامی دموکراتیک و سکولار مبتنی بر حقوق بشر هستم، من یک فعال سیاسی نیستم که به دنبال دست یابی به قدرت باشم من یک وبلاگ نویس معمولی هستم که نظرات خود را درباره مسائل مختلف بیان میکنم. سعی من هم این بوده که نظراتم مستند و بر پایه واقعیت باشد. نظرات من معرف یا نماینده دیدگاه هیچ گروه سیاسی یا حزبی نیست.

   • sha سپتامبر 2, 2012 در 4:22 ب.ظ.

    motmaeny faghat dyn darha badand? komonista chetor?

    • سپیده آوریل 9, 2013 در 1:16 ب.ظ.

     دینداری بوِزه دین اسلام هیچ تفاوتی با کمونیست بودن ندارد.
     اگر کمی بیاندیشی و توجه داشته باشی می بینی که اسلام و کمونیست چقدر با هم خوب کنار می آیند همانند ایران و روسیه، ایران و چین، ایران و کره شمالی، ایران و کوبا، ایران و ونزوئلا، سوریه و روسیه، سوریه و چین و …
     این از ذات این دو ایدئولوژی شیطانی و پلید و اهریمن خو ریشه می گیرد و جای تعجبی ندارد که خیلی با هم نزدیک و کشورهای دارای این دو ایدئولوژی با هم دوست و رفیق هستند.

   • mn سپتامبر 2, 2012 در 8:34 ب.ظ.

    اگر اسلام ضد بشری بو د
    به اعتقاد یک ونیم میلیارد بشر تبدیل نمیشد

    • آلفرد سپتامبر 2, 2012 در 8:56 ب.ظ.

     استدلال خنده داری بود! همین امروز حکم مرگ برای ارتداد را بردارید تا ببینید چند میلیون نفر اعلام خواهند کرد که دیگر مسلمان نیستند! اسلام با زور شمشیر و اجبار بر مردم به ویژه ایرانیان حاکم شد. چه جویهای خون که در ایران روان نشد و چه انسانهای شریفی که به دلیل ایستادگی در مقابل اعراب مسلمان گردن زده نشدند! شما احتمالا من و امثال من را هم جزو همین یک میلیارد حساب میکنی چون که ما در خانواده مسلمان به دنیا آمده ایم! مسلمان واقعی کسی است که با علم و تحقیق به حقانیت دین خود معتقد باشد نه اینکه صرفا به خاطر به دنیا آمدن از شکم مادری مسلمان که او هم از شکم مادری مسلمان و الی آخر به دنیا آمده باشد، مسلمان خوانده شود حال آنکه هیچ کدام از مناسک اسلامی را به جا نمی آورد. در بین اطرافیان خود به ویژه در قشر جوان بنگر. ببین چند درصد از آنها نماز و روزه به جای می آورند آنگاه مجددا بر یک میلیارد ادعایی خود تامل کن، شاید متوجه شدی که استدلالت پوچ است!

    • سهیلا مارس 28, 2013 در 9:35 ق.ظ.

     تعداد مگس ها در دنیا بیش از چند صد میلیارد است، آیا می شود گفت که مگسها از انسانها برترند چون بیشتر هستند.
     مسلما تعداد طرفداران یک امر نشان دهنده درستی آن امر نیست و این که تعداد هواداران یک تفکر نشانه برتری آن تفکر باشد از مغزهای پوک(مخلص=mokh less) بر می آید. مانند کودتای 57 که بیشتر مردم مثل گوسفند به خیابانها ریخته و مرگ بر شاه و الله اکبر و درود بر خمینی می کردند و الان می گویند که غلط کردیم و گه خوردیم. ای کاش گردنمان می شکست و این غلطها را نمی کردیم. حتی وضع به صورتی است که وقتی به بزرگترها می گوییم که شما انقلاب(کودتا57) را به پیروزی رساندید و ایران و ایرانی ها را نابود کردید همیشه پاسخ می گویند که: « ما نبودیم و ما به خیابان نرفتیم» و کلی فحش و دشنام به کسانی می دهند که به خیابان ریختند. واین یعنی انگار این یک جرم وحشتناک و بسیار کثیف بوده است که به کودتای 57 متصل باشند، در حالیکه پیشترها همه اینها با حرص و ولع و افتخار می گفتند که ما در انقلاب اینکار را کردیم و آن کار را کردیم. آیا می شود گفت که در آن زمان چون همه مثل گوسفند به خیابان می ریختند و بع بع می کردند به نفع حمینی و اسلامش ، خمینی و دمهایش که دست نشانده بیگانگان ضد ایران بودند بر حق بوده و راست می گفته اند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
     عجب انسانهای بی فکری هستید که از فرض های نادرست می خواهید حکم درست را نتیجه گیری کنید. اما بدانید که نوجوانان و جوانان امروزی ما گوسفندوار گوش به چرندیات شما نمی دهند که دین را کورکورانه و طوطی وار تقلید کنند و تا ته و توی ادیان و الله و یهوه و خدا و … و … را در نیاورند آن را نمی پذیرند و بی گمان هرکس که در این راه تحقیق و پژوهش کند، به گند ادیان و پیامبران دروغین پی برده و همه چیز این ادیان را یاوه و چرت و پرت می داند و دیگر شما نمی توانید او را خر کنید، چون او با فکر و اندیشه و شعور انسانیش فکر کرده و نتیجه گیری می کند نه مثل طوطی تقلید کند( که این تقلید بزرگترین توهین به شعور انسان است). آیا به این فکر کرده اید که چرا جمهوری اسلامیتان و آیت الله هاتان و کشیش هاتان و … همیشه دربرابر فیلمها و کتابها و مقاله ها و وبلاگها و وبسایتها و کلا انسانهایی که با آنان مخالفت می کنند به بدترین وجهی برخورد می کنند و علم و دانش و اندیشه را نهی و نفی می کنند و حتی دانشمندان و متفکرین واقعی را کشته و نابود می کنند.
     آیا تا به حال توجه کرده اید که در ایران هیچگونه توجهی به خیام نمی شود که یکی از بزرگترین دانشمندان تمام دوران است؟؟؟؟ چرا به پورسینا که یکی از بزرگترین دانشمندان دنیا است به اندازه یک هزارم آیت الله طباطبایی که به اندازه خری نمی فهمیده است، توجه نشان نمی دهند؟؟؟؟ و …. و … و … و …

   • حمید سپتامبر 3, 2012 در 9:08 ب.ظ.

    این ادعایی بلا دلیل است و استناد و تکیه بر کتاب تاریخ طبری نیز تکیه گاهی سست تر! دیدن مقدمه تاریخ طبری مؤید این سخن است.

   • Barra سپتامبر 25, 2012 در 8:41 ب.ظ.

    آلفرد اگر اسلام دین جنگ میبود کونت را پاره میکرد هنگامیکه صد ها سال در تاریکی جهالت زندگی میکردین تاریخ را مطالعه کن

    • سپیده آوریل 9, 2013 در 1:11 ب.ظ.

     با شما کاملن موافقم.
     اگر اسلام دین کون پاره کردن نبود که محمد با بچه 6 ساله نمی خوابید و به او تجاوز نمی کرد. مطمئنن اولین کسی که به این اصل اسلام عمل کرده است محمد گرامی تان بوده است که این کار را با عایشه بیچاره و مظلوم که بچه ای 6 ساله بود انجام داد.

     • سهیلا آوریل 17, 2013 در 5:19 ب.ظ.

      «سپیده:
      با شما کاملن موافقم.
      اگر اسلام دین کون پاره کردن نبود که محمد با بچه 6 ساله نمی خوابید و به او تجاوز نمی کرد. مطمئنن اولین کسی که به این اصل اسلام عمل کرده است محمد گرامی تان بوده است که این کار را با عایشه بیچاره و مظلوم که بچه ای 6 ساله بود انجام داد.»

      +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   • امین جون 6, 2013 در 7:20 ب.ظ.

    آخه باعقل،روشنفکربرودین های تحریف شده ی مسیحیت ویهودروببین بدبگواسلام ضدحقوق بشره

   • ALI ژانویه 8, 2018 در 4:56 ب.ظ.

    شما برای خودتون قرآن رو تفصیر نمیکنید و هر چی خوندید اولین تفصیری به ذهنت اومد رو صحیح می دانی قرآن کتابی پیچیده است و باید در آن فکر کرد و ایه یا سوره خواندی در جا تفصیر نکن ایه بعد و سروه بعد هم بخون

  • mokhsen سپتامبر 2, 2012 در 6:22 ب.ظ.

   شخصا ریدم توی دهن پیغمبر … اسلام

   • حمید سپتامبر 3, 2012 در 9:10 ب.ظ.

    نهایت فلاکت و درماندگی فحشی است که باد آن را می برد، اما حقیقت همچنان پا بر جاست.

   • araz سپتامبر 25, 2012 در 6:48 ب.ظ.

    اقای محترم توی کامنتها چقدر خوب رعایت ادب راکردین پس انتظار رعایت یک طرفه را نداشته باشین با این اوصاف من هم ریدم تو دهن تو وافکار احمقانه ات تا مساوی کرده باشیم

  • mokhsen سپتامبر 2, 2012 در 6:23 ب.ظ.

   کس نگو مومن کس نگو برادر

 3. amir سپتامبر 2, 2012 در 2:58 ب.ظ.

  روایت ما این نیست ! داوودی که ما می شناسیم تجاوز نمیکنه . کتاب های یهودی توی این کار ها استادن چون میگن عیسی مسیح هم حرام زاده بوده و همچنین حضرت محمد (ص) . بیماری شما ضد دین ها ، چنین داستان های خیالی رو ایجاد میکنه تا به دین حمله کنید . اگر در یک منبع چیز منفی باشه بهش می چسبید تا به دین ضربه بزندید . کسی که گناه بکنه پیامبر نیست پس عنوان تو از دم ایراد داره . اگر هم شخصی داود نام بوده که چنین کاری کرده اون پیامبر نبوده .
  خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی

  • آلفرد سپتامبر 2, 2012 در 3:55 ب.ظ.

   چند نکته وجود دارد
   ۱- در قرآن فقط به توبه نمودن داوود اشاره شده اما به ماجرای تجاوز و اینکه اساسا چرا داوود باید توبه بکند و مگر چه کار بدی کرده بوده که توبه نیاز داشته است، اشاره ای نشده است.
   ۲- شما از کجا مطمئن هستی که تورات و فراتر از آن کتابهای عهد عتیق تحریف شده اند اما قرآن شما تحریف نشده است و حتی از این مهمتر چرا باید پذیرفت که داستان تجاوز داوود به یک زن شوهردار که در کتابهای عهد عتیق کآمده دروغ است، اما آنچه مسلمانان به آن باور دارند درست است؟! مسلمانان چه سند و مدرکی برای اثبات ادعای خود دارند؟
   ۳- اینکه میگویی داوودی که ما میشناسیم فلان نمیکند واقعا جمله خنده داری است! خوب این شناخت شما از داوود از کجا آمده؟ آیا به جز این است که تو تنها در ذهن خود تصور میکنی که داوود چون پیامبر بوده پس باید معصوم بوده باشد؟! یعنی دقیقا پرسشی که در تیتر مطلب پرسیده شده است….
   ۴- چرا یهدودی ها باید بیایند و شاه و پیامبر قوم خود را با دروغ تخریب کنند؟!

 4. farshidhakhamanesh@yahoo.com سپتامبر 2, 2012 در 3:36 ب.ظ.

  ما که خوندیم ونمیتونیم چشم بسته قضاوت کنیم وقطعا تحقیق میکنیم و نمیتونیم چشم بسته به عقاید وایده های کسی بی احترامی کنیم اساسا من مخلف وموافق را به چشم دوستی میبینم ولی خوشحال میشم اگه مخالفی مثل شما امو زه ای به اموزه هام اضافه کنه.وهمیشه من سعی میکنم صیوری وخویشتن داری کنم پس به همه توصیه میکنم تعصبی تصمیم نگیرند خردگرا باشیم.

  • M.H.SH سپتامبر 2, 2012 در 5:55 ب.ظ.

   دوست عزیز من فکر می کنم که ادم باید موضع خود را مشخص کند البته منظورم دشمنی و فحاشی نیست و منظورم جنگ و خونریزی هم نیست بلکه بیان حقیقت است… ادم باید خوب تحقیق کند و از ان موضعی که حق است دفاع کرده و در برابر باطل ایسادگی کند.
   موفق و موید باشید

 5. حلاج سپتامبر 2, 2012 در 3:37 ب.ظ.

  سلام از اطلاع رسانی دوست عزیز ممنونم چرا که تا به حال صدمات ولطمات ما از مذهب وخرافه پرستی که منشع آن کتب مذهبی وتحریفات آن در قرون واعصار گذشته بر اساس منافع پیامبران وسپس حکام جابر بعد از آنها بوده با امید به روشنگری که منتج به آگاهی مردم بزرگ ایران خواهد شد .در صورت ادامه به اشتراک گذاردن مطالبی اینچنین لطفن از فونت مناسب استفاده تا مطالب خوانا وقابل استفاده باشد با تشکر حلاج

 6. نخله سپتامبر 2, 2012 در 4:06 ب.ظ.

  به نظر من اين اظهارات از يك شخصي ساخته شده كه مطبق با زندگيش مي باشد الته شايد براي او جه جوري به دنيا اومده مهم نيست

 7. sha سپتامبر 2, 2012 در 4:21 ب.ظ.

  baraye inke torat va enjil tahrif shode hastand

  • آلفرد سپتامبر 2, 2012 در 4:30 ب.ظ.

   عزیز جان این ادعای آخوندهاست. شما مدرکی برای اثبات این حرف خود دارید؟ اگر طرفدار قرآن هستی، چطور میتوانی اثبات کنی که قرآن تحریف نشده؟ وانگهی در قرآن تنها به توبه کردن داوود اشاره شده، مگر داوود چه کرده بوده که باید توبه میکرده؟ لطفا از تجربیات ماله کشی امام هشتم استفاده کنید! لول

   • حمید اکتبر 21, 2012 در 7:49 ب.ظ.

    تو باید ثابت کنی که قران تحریف شده نه این که ایشان ثابت کنه که قرآن تحریف نشده. یک دلیل بر تحریف قران بیار تا استفاده کنیم. منتظرم.

 8. برديا سپتامبر 2, 2012 در 4:27 ب.ظ.

  درود.
  عالي بود.
  در عجبم كه بعضي ها هنوز در تعصب و خرافات گير كرده اند و تحمل يك نقد كوچك به پيامبران هم ندارند. با شما هستم جماعت مسلمان. داوود كه پيامبر شما نيست. چرا اينقدر جوش مياريد. كسي كه به محمد و آل محمد گير نداده كه اينجور رگ غيرت شما ميزنه بيرون. 1400 سال دروغگويي و شارلاتان بازي از مبلغان دروغگويي ديني شنيديد ولي باز دست از اين خرافات و روايات دروغين مبلغان برنداشته ايد.
  حداقل تحمل يك نقد داشته باشيد. اين مطلب كه كاملا بر اساس نوشته هاي اديان و مبلغان دين است. قرآن. طبري. تورات.

  • حمید اکتبر 21, 2012 در 7:47 ب.ظ.

   تو باید ثابت کنی که قران تحریف شده نه این که ایشان ثابت کنه که قرآن تحریف نشده. یک دلیل بر تحریف قران بیار تا استفاده کنیم. منتظرم.

   • بی دین دسامبر 31, 2012 در 8:37 ق.ظ.

    پس اول شما باید ثابت کنید که قرآن کتاب الهی است نه این که ما ثابت کنیم قرآن غیر الهی است.

   • زینب مارس 24, 2013 در 11:26 ق.ظ.

    اگر زنان جایگاه والایی نداشتند و بی ارزش بودند، بی گمان خداوندگاری قوی و قدرتمند جون خدیجه وجود نداشت که محمد مثل انگل به او بچسبد و خود را بالا بکشد و یا هندی وجود نداشت که همسرش ابوسفیان، که پدر محمد را در آورد مثل سگ از او بترسد.

 9. شاه‌پور برنابا جوینده سپتامبر 2, 2012 در 4:48 ب.ظ.

  در جواب اسلام‌گرایانِ ابلهی که مدعی می‌شوند که تورات تحریف شده است:
  .
  اتفاقاً، برطبق رأی صریح و مکرر قرآن، مسلمانان باید وثاقت و درستی‌یِ توراتِ هم‌عصر قرآن و نزد اهل‌کتاب را بپذیرند.
  .
  قرآن بارها و بارها به راستی و درستی توراتی که نزد اهل‌کتاب و پیشاروی قرآن است، گواهی داده است — بارها و بارها — و این مصدق بودن را دلیلی بر حقانیت خود قلمداد نموده است. در قرآن مطلقاً هیچ اشاره‌ای که مبنی بر زیر سؤال بردن اعتبار کتاب‌ِمقدس اهل‌کتاب باشد،‌ نمی‌یابیم.
  .
  البته، پاره‌ای از آیات هستند که به‌شکل احمقانه‌ای توسط برخی از مفسران جدیدتر تحریف معنایی شده‌اند. با این حال با اندکی تحقیق درباره‌یِ آن‌ها این تحریف روشن می‌شود.
  .
  برای توضیحات بیشتر به این نوشتار مراجعه شود:
  .
  قرآن و کتب‌ِمقدس اهل‌کتاب – پاسخ به سه اعتراض
  http://nabard.wordpress.com/2010/03/04/404

  • حمید اکتبر 21, 2012 در 7:54 ب.ظ.

   پرسشی دارم که مشتاقانه منتظرم که بنگارید که آیا خود یهود و نصارا این کتاب تورات و انجیل موجود را کتاب الاهی می دانند یا خیر؟ و آیا این کتاب موجود نوشته خود یهود و نصاراست یا خدا؟
   اگر فقط یک نفر را آوردید از میان یهود و نصارا که قائل است این کتاب همان کتاب آسمانی است و بدون تحریف من حاضرم از تمام مواضع گذشته ام باز گردم.
   منتظر جوابم.

   • شاه‌پور برنابا جوینده اکتبر 21, 2012 در 10:42 ب.ظ.

    این پاسخ شما متأسفانه نشان می‌دهد که شما یک انسان ابله و بی‌شعور هستید.
    .
    صحبت سر این است که قرآن تورات و انجیلی که پیشارویِ خود و نزد اهل‌کتاب موجود می‌داند را تصدیق و تأیید نموده است.
    حالا، بیاییم به‌شکل احمقانه‌ای فرض بگیریم که از بین یهود و نصارا حتی یک نفر هم تورات و انجیل را الهی یا تحریف‌نشده نمی‌داند. خب که چه؟!
    .
    در این‌صورت می‌توان گفت که قرآن کاتولیک‌تر از پاپ شده است؛ آمده است کتبی را الهی دانسته و تصدیق نموده است که خود پیروان آن کتب آن‌ها را الهی یا معتبر نمی‌دانند.
    .
    شما یک فرد احمق و نادان هستید و بنده شما را لایق دریافت پاسخ‌های بیشتر نمی‌داند.
    لطفاً، گم شوید.

 10. امیر سپتامبر 2, 2012 در 5:10 ب.ظ.

  عجب مزخرفاتی…شما حتی حیوان هم نیستید..!!

  • ایمان سپتامبر 2, 2012 در 7:47 ب.ظ.

   ولی در عوض تو حیوان هم هستی . فکر کنم بوزینه بیشتر به شخصیتت بخوره

  • M.H.SH سپتامبر 3, 2012 در 10:00 ق.ظ.

   با سلام
   من با امیر موافقم در مورد متنی که بالا خواندم ولی از ایشان خواهش می کنم به عنوان یک دین دار واقعی با لحن توهین امیز جواب کسانی که حتی ارزش جواب دادن هم ندارند رو نده…
   متنی که بالا نوشتید در باره تحریف دینهای پیشین یک واقعیت انکار ناپذیر است و این اینها که قبول نمی کنند از من و شما بهتر می دانند که همینطور است… ولی دینداری را قید و بندی می بینند در برابر هوسرانی و گناه.. به همین دلیل به مذاقشان خوش نمی اید.
   با ارزوی هدایت به راه راست برای همه

   • زهرا محمدی آوریل 8, 2013 در 6:43 ق.ظ.

    اگر من دیندار بودم که آزادتر بودم درهوسرانی و گناه و …به مسایل زیر که در اسلام عادی است توجه کنید:
    من اگر دیندار و بویژه مسلمان می بودم دستم باز بود برای انواع فساد و تجاوز و برده داری
    من اگر دیندار و بویژه مسلمان می بودم دستم باز بود برای کتک زدن زنان
    من اگر دیندار و بویژه مسلمان می بودم دستم باز بود برای تجاوز به کنیزان و غلام بچه ها
    من اگر دیندار و بویژه مسلمان می بودم دستم باز بود برای کشتن هر انسانی که دلم خواست، با دستاویز قرار دادن متهم کردن او به ارتداد(برگشتن از دین اسلام)
    من اگر دیندار و بویژه مسلمان می بودم دستم باز بود برای ازدواج با زن پسرم(یا پسرخوانده ام که هیچ تفاوتی ندارند)
    من اگر دیندار و بویژه مسلمان می بودم دستم باز بود برای بچه بازی (مثل محمد با عایشه) و ازدواج با طفل 6 ساله
    من اگر دیندار و بویژه مسلمان می بودم دستم باز بود برای شهوترانی با کودک شیرخواره (که می شود از یکروزه تا 2 تا سه ساله) من اگر دیندار و بویژه مسلمان می بودم دستم باز بود برای ازدواج با 4 زن عقدی
    من اگر دیندار و بویژه مسلمان می بودم دستم باز بود برای خوابیدن با بی نهایت کنیز(برده جنسی ماده)
    من اگر دیندار و بویژه مسلمان می بودم دستم باز بود برای خوابیدن با بی نهایت غلام(برده جنسی نر)
    من اگر دیندار و بویژه مسلمان می بودم دستم باز بود برای گرفتن پول مردم با کلاهبرداری به اسم خمس و زکات و صدقه کفاره گناه و…
    من اگر دیندار و بویژه مسلمان می بودم دستم باز بود برای دروغگویی در هر زمان و مکانی با استفاده از تقیه در اسلام عزیز
    من اگر دیندار و بویژه مسلمان می بودم دستم باز بود برای شکنجه دیگران با استفاده از اصل تعزیر در اسلام
    من اگر دیندار و بویژه مسلمان می بودم دستم باز بود برای تجاوز به دختران باکره ای که باید اعدام می شدند پیش از اعدام، تا به خاطر باکره بودن به بهشت نروند
    من اگر دیندار و بویژه مسلمان می بودم دستم باز بود برای خوابیدن با کنیزی که به دیگری بخشیده ام و دیگر مال من نیست تا بر اساس دستور دینم اسلام، بتوانم با او بخوابم (ماریه کنیز دختر عمر، که محمد در شبی که نوبت صفیه دختر عمر بود دزدکی با او خوابید و جنجالی به پا شد)
    من اگر دیندار و بویژه مسلمان می بودم دستم باز بود برای راهزنی و دزدی از کاروانها و محموله های تجاری به اسم جنگ در راه خدا( البته در راه شکم و زیر شکم)
    من اگر دیندار و بویژه مسلمان می بودم دستم باز بود برای توهین به همه انسانهایی که با من هم عقیده نیستند، زیرا در اسلام همه نجس هستند الا مسلمانان.
    من اگر مسلمان می بودم دستم باز بود برای رباخواری و نزول خوری به اسم بانک داری اسلامی و عقود اسلامی(البته این ویژه اسلام است و اگر شما دین دیگری می داشتید مثلا یهودی یا مسیحی و … خون شما مباح بود و کشته می شدید)
    من اگر دیندار و بویژه مسلمان می بودم دستم باز بود برای افضا کردن طفل کمتر از نه سال(افضا یعنی نزدیکی کردن با کودک و بر اثر جراحات وارده راه ادرار و غایط او یکی شود) البته در اسلام این هیچ جنایت خاصی نیست و مشکلی ندارد.
    من اگر دیندار و بویژه مسلمان می بودم دستم باز بود برای تفخیذ کودکان شیرخوار که نمی شود با آنها نزدیکی کرد (البته اگر نزدیکی هم کردید اسلام برایتان راه فرار را باز گذاشته است)(تفخیذ یعنی مالیدن آلت تناسلی به رانها و بین رانهای طفل شیرخواره)
    من اگر دیندار و بویژه مسلمان می بودم دستم باز بود برای تجاوز به حیوانات و بعد هم کشتن آنها به این اسم که گوشت آنها حرام است( بسی جالب انگیز و شگفتی آور است که حیوان زبان بسته باید تاوان گناه و کثافت من مسلمان را بدهد و من در پناه اسلام آزاد و سالم خواهم ماند)
    آیا دوست داری باز هم بنویسم.
    البته حیف است برای گوساله گانی همچون شما وقت گذاشت و من این را برای شما ننوشتم که می دانم که از گاوان و خران باربردار(گاوان و خران باربردار به ز آدمیان مردم آزار) نیز کمترید و چشم و گوش فرو بسته و خود را به خواب زده اید. اینها را برای کسانی نوشته ام که در وجود آنها ذره ای از شرافت و غیرت و پاکی و راستی پیدا می شود و درپی راستی و درستی و حقیقت هستند.

 11. brand سپتامبر 2, 2012 در 5:51 ب.ظ.

  کلا بیشتر دین ها بخصوص دینهای ابراهیمی روی آلت تناسلی مردها پایه گزاری شده اند و بهتر است حداقل دینجویان محترم دنباله رو دینهای شرقی باشند که با داشتن آلت تناسلی کوچگتر مسایل شهوانی ان کم رنگ تر است

 12. امین سپتامبر 2, 2012 در 6:43 ب.ظ.

  تازه من شک دارم که داوود برای گرفتن کبوتر به پشت بام رفته بود. احتمالا هر روز میرفت از اونجا دید میزد

 13. mn سپتامبر 2, 2012 در 7:33 ب.ظ.

  حضرت داوود از پیامبران بزرگ خداوند بوده
  تورات کتاب آسمانی تحریف شده است
  با این اکاذیب بجایی نمیرسید
  بهتره بجای اهانت و دروغ بکار خودت بپردازی آقای آلفرد

  • ایمان سپتامبر 2, 2012 در 7:48 ب.ظ.

   کی گفته تورات تحریف شده ؟ آخوندها ؟ ثابت کن تورات تحریف شده دروغگو

   • mn سپتامبر 2, 2012 در 8:05 ب.ظ.

    تحریف زیاده اما یکی از اون ها داستان مزخرف کشتی گرفتن حضرت یعقوب با خداست
    یه روز خدا ویعقوب کشتی میگرفتن
    یعقوب ران خدا رو میگیره و فشار میده
    خدا میگه ول کن
    یعقوب میگه تا بهم برکت (پاداش)ندی ولت نمی کنم
    خدا قبول میکنه یعقوب هم پای خدا رو ول میکنه
    کتاب مقدس، پیدایش، باب ۳۲، آیات ۲۴ تا ۲۹

   • mn سپتامبر 2, 2012 در 8:19 ب.ظ.

    چرا جوابم نزدی تو وبلاگت

   • mn سپتامبر 2, 2012 در 8:27 ب.ظ.

    کشتی گرفتن یعقوب با خدا
    کتاب مقدس، پیدایش، باب ۳۲، آیات ۲۴ تا ۲۹،

    • ایمان سپتامبر 2, 2012 در 9:06 ب.ظ.

     خب که چی ؟ چون نوشته خدا با یعقوب کشتی گرفته تو نتیجه می گیری که کل کتاب تحریف شده ؟ این نوشته نشان دهنده پائین بودن سطح فهم خاخام های اون روزی هست . در ضمن هر کتابی رو یک خاخام نوشته و کتاب ها به همدیگر مربوط نیستند .

     • mn سپتامبر 2, 2012 در 10:15 ب.ظ.

      « طومارهای دریای مرده » را در گوگل سرچ کن بعد مطالبش رو بخون خودت میفهمی
      تناقضات زیاده و این یه نمونه مشتی در برابر خروار بود

     • mn سپتامبر 2, 2012 در 10:30 ب.ظ.

      واژه « طومارهای دریای مرده » را در گوگل سرچ کن و مطالبشو بخوان

     • M.H.SH سپتامبر 3, 2012 در 10:14 ق.ظ.

      عجب دینی دارید شما…
      مثل این می مونه که مراجع تقلید ما هر کدام یک قران بنویسن….
      تحقیق باید کرد که کدامیک از کتابها تورات واقعی است..
      .

      • زهرا مارس 25, 2013 در 8:35 ق.ظ.

       در پاسخ به M.H.SH :
       خوب تفسیر قران یعنی همین دیگه. ما که سالهاست داریم اینو میگیم.
       تفسیر یعنی ماله کشی و نوشتن قران انطور که خودمان می خواهیم , هرجا که به نفع ما و چرندیاتمان باشد، خوب و واقعی و عالیست ولی اگر به نفع ما نباشد با ماله کشی انرا به تفسیر ارجاع داده و می گوییم که انسان معنی حقیقی این ایات را نمی فهمد و فقط افراد خاص و ویژه(ملایان)، می توانند اصل معنی انرا در بیاورند.
       ماله کشی در ادیان دیگر نیز هست و فکر می کنم بسیاری از دینداران، خودشان هم با خواندن نظرات کارشناسان ادیان گوناگون در اینجا، متوجه گند پیامبران و دروغ هایشان شده اند و اینکه هیچ پیامبری معصوم نیست و اینها همه اش چرت و پرت بوده و فقط برای سوارشدن بر دوش ماست و خر کردن ما.
       تازه اضافه کنم
       1- کلاهبردای یعقوب از پدر و دزدیدن حق برادر با همکاری مادر
       2- همسر خود را به اسم خواهر، پیشکش کردن به حاکم مصر برای بدست آوردن مقداری طلا و گوسفند و خدم و حشم
       3- نزدیکی لوط در خواب با هر دو دختر خودش
       4- …

 14. mn سپتامبر 2, 2012 در 7:50 ب.ظ.

  پیامبران الهی همه پاک و مطهر بودن
  این ها همش تهمت های یهودی های صهیونیسته
  شما ببین چطور کودکان فلسطینی رو میکشن
  مزارع رو خراب میکنن شهرک سازی میکنن
  شما آدم مغرضی نیستی امیدوارم خداوند هدایتت کنه
  بهتره بجای نشر اکاذیب این قوم پلید(اسرائیل)
  مشکلات جامعه رو توی وبلاگت بیاری

  • آلفرد سپتامبر 2, 2012 در 8:59 ب.ظ.

   یهودی ها از تخریب داوود چه سودی میبرند؟!

   • mn سپتامبر 2, 2012 در 10:11 ب.ظ.

    آلفرد عزیز اگه شما کتاب تورات رو کامل بخونی تهمتهایی به پیامبران زدن که واقعا وحشتناکه
    تهمتی که به داوود زدن در برابر اون یکی پیامبرها خیلی ناچیزه
    علمای یهود برای منافع خودشون خدا وپیامبران رو اونجور که دوست داشتن ترسیم می کردن
    چون چیزی بنام اخلاق نباید توی دین اونها نباید وجود داشته باشه تا بتونن فرزندانشون رو بیرحم پیمان شکن حریص و مال دوست بار بیارن تا بتونن رهبر جهان باشن (چون اعتقاد دارن قوم برگزیده خدا هستن )
    اینهایی که گفتم همش توی تورا ت هستش (من بکبار تورات رو خوندم خیلی وحشتناک و بیرحمانه هست)
    اگه تورات رو بخونی دیگه هیچوقت به قرآن و اسلام گیر نمیدی

    • آلفرد سپتامبر 2, 2012 در 10:40 ب.ظ.

     :)) متاسفانه تفکرات آخوندی و بیانات یهودی ستیزانه آنها در شما رسوخ کرده است! آخر با چه منطقی جور در می آید که یهودیان بیایند و عمدا پیامبران خود را که باید سمبل راستی و درستی و انسانهای اخلاقی باشند را تخریب کنند و به آن نسبتهای ناروا بدهند؟! جالب است که یهودیان مدعی پیامبران خود نمیشوند، مسلمانان ایراد میگیرند !

     • mn سپتامبر 3, 2012 در 7:47 ق.ظ.

      «متاسفانه تفکرات آخوندی و بیانات یهودی ستیزانه آنها در شما رسوخ کرده است»
      دوست عزیز اینقدرسنگ یهودی های نژاد پرست و آدمکش رو به سینه نزن (ببین چه بلایی سر فلسطینی ها میارن)
      این قوم پلیدترین موجودات روی زمین هستن
      شما هیچ نماد اخلاقی در تورات پیدا نمیکنی از نظر اونها پیامبران باید نماد سمبل شر و آدمکشی باشن)
      همین تورات تحریف شده توی مدارس رژیم اسرائیل تدریس میشه تا بتونن فرزندامشون رو نژادپرست و بیرحم بار بیارن تا بتونن فلسطین رو کاملا اشغال کنن بعد برن سراغ از نیل تا فرات و سرزمینهای دیگه رو اشغال کنن

      • mn سپتامبر 3, 2012 در 7:54 ق.ظ.

       آلفرد واژه « طومارهای دریای مرده » را در گوگل سرچ کن بعد مطالبش رو بخون خودت میفهمی که تا جه حد کتاب مقدس تحریف شده است

      • آلفرد سپتامبر 3, 2012 در 4:01 ب.ظ.

       نژادپرستی از جمله جمله نظرات شما مشخص است، بسیار زشت است که انسان گروهی از انسانها را صرفا به واسطه دین یا نژادشان، پست و حقیر بداند.

       • mn سپتامبر 3, 2012 در 5:13 ب.ظ.

        وقتی مظلومیت کودکان فلسطیتی رو میبینم از این قوم متنفر میشم
        خود اونها باعث تنفر اکثر انسانها از خودشون شدن
        متاسفانه شما که ادعای آزادیخواهی داری خواسته یا ناخواسته از اشغالگران کودک کش حمایت می کنی

        • بهروز نوامبر 5, 2012 در 12:54 ب.ظ.

         هموطن برای دیدن مظلومیت لازم نیست راه زیاد دوری بری، کافیه که به دور و اطراف خودت با دقت بیشتری نگاه کنی و کودکان معصوم و بیگناه ایرانی رو ببنینی که در یک کشور اسلامی با مذهب متعالی شیعه و با داشتن بزرگترین منابع نفت و گاز در جهان، به جای تحصیل و تفریح در حال فروختن آدامس و جوراب در سر چهار راهها هستند و یا در کنج خرابه ها و در سرما در حال جان دادن یا …. تا حالا مرگ دلخراش یک کودک بی خانمان و معصوم ایرانی رو در یک خرابه و در حالی که بر اثر سرما، مثل یک جنین، جمع شده و نتونسته سرمای طاقت فرسای زمستان رو تحمل کنه و خیلی مظلومانه، در همانجا و لای چند تا روزنامه همشهری خشک شده رو دیدی. مظلومیت اینجاست در ایران، چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید ….

        • شهرداد آوریل 17, 2013 در 5:31 ب.ظ.

         تو انسان نادرست حرامزاده، مظلومیت کودکان کشور خودت که خدایانی کوچک در دنیای کثیف اسلامی تو هستند نمی بینی و فقط مظلومیت کودکان فلسطینی را می بینی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
         آیا در اسلام کثافت و در گفته های الله حرام زاده و محمد بچه باز و علی که غلام داری(غلام= برده جنسی از جنس پسر یا مرد) می کرد، نوشته نشده در مظلومیت کودکان فرقی بین ایرانی و فلسطینی نیست؟؟؟؟؟
         آیا دین اسلام یک ایدئولوژی فاشیستی نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
         آیا تو فاشیستی بی همه چیز که هم مسلمان است و هم با کمونیستهایی مانند روسها و چینیها و کره شمالی ها، مثل برادر است، نیستی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
         تو بی همه چیز تر از همه جانورانی هستی که تاکنون دیده ام.

      • فاطمه مارس 24, 2013 در 11:40 ق.ظ.

       نژاد پرستی بسیار «کار» کثیف و پستی است. چطور همه یهودی ها (انسانهای یهودی) را پلید می دانی.
       البته اسلام همین است که توهین و نقد یک اعتقاد و نظر را با کشتن پاسخ می دهد اما توهین به یک انسان را بسیار خوب می داند همانگونه که در قرانتان غیرمسلمانان را نجس و مستحق کشتن و تجاوز و بردگی و تکه تکه کردن و آتش زدن و … می کند.
       عجب دین زیبا و هواداران زیبا اندیشه ای.
       اف بر این دین پلید با این همه مشکلات بنیادی ضد بشری و غیر انسانی.

 15. Arash سپتامبر 2, 2012 در 11:38 ب.ظ.

  کمترین شکی نداشتم که بی شرفی و با ز هم سند جدید برای آن بدست میدهی ?!
  کثافتی که جرات انتشار این نوشته را نداری در قرآن توبه آن حضرت به روشنی توبه از اشتباه بیان شده است بدون هیچ گناهی.

  • M.H.SH سپتامبر 3, 2012 در 10:25 ق.ظ.

   انچه که برای من و شما مکروه گفته شده و ما با خیال راحت در حال ارتکاب ان هستیم…. برای پیامبران حرام است و..
   حتما یکی از ان مکروحات رو مرتکب شده که درخواست توبه کرده… مگه توبه بده!!!
   در ضمن پیامبران پیشین معصوم نبودند و مرتکب اشتباه می شدند

 16. بازتاب: درسی که ناشر مجله فرانسوی «شارلی هبدو» به مسلمانان افراطی داد! + تصاویر « گاه نوشته‌های آلفرد

 17. رضا سپتامبر 20, 2012 در 7:55 ب.ظ.

  جواب این مساله خیلی ساده است. هیچ انسانی معصوم نیست حتی پیامبران. خدا هم در قرآن چند بار به پیامبر هشدار میده که مواظب رفتارش باشه و همچنین میگه برو صراحتا در بین همه اعلام کن «انا بشرا مثلکم» من بشری مانند خود شما هستم پس هیچ فرقی با هیچ کس دیگه ای ندارم، گناه و خطا می تونم بکنم. اگر پیامبران رو هم آدمهای عادی مثل خودمون بدونیم فکر کنم کمتر دین ستیز بشیم.

 18. بازتاب: کارهای مفیدی که با ۱۳ میلیارد تومان پول صرف شده برای ساخت ضریح جدید امام حسین میشد انجام داد « گاه نوشته‌های آلفرد

 19. بازتاب: خریت نه تنها علف خوردن است! مالیدن گرد و غبار حرم امام رضا به بدن و سر و صورت کودکان سرطانی…! « گاه نوشته‌های آلفرد

 20. بابک اکتبر 1, 2012 در 5:33 ق.ظ.

  آلفرد عزیز این مردم خودشان را به خواب زده اند چرا داری تلاش می کنی بیدارشان کنی. این مردم 1400 ساله دارند تجاوزگران به ناموس و شرفشون را تقدیس می کنند و هزاران امامزاده برای حرامیان غارتگر ساخته اند. این جامعه بیمار است و اینقدر پر از کثافت و ریاکاری وضعیف کشی و پاچه خواری ودروغ و شهوت رانی و خرافات و فخرفروشی و عقده های جنسی و تنفر و کینه است که درمانی ندارد و داره بسوی نابودی میره . بعد به داوود گیر دادی همین یزدی رییس قاضی های رشوه خوار این کشور زن شوهردار زا بزور از شوهر می گیرد و بعد از اینکه خوک کثیف سیرمونی گرفت به بچه خوکش پاس می دهد و شوهر بدبخت بی غیرت سر از دیوانه خانه در می آورد و,زن مالدوست را هم آخر سر می کشند..این مردم غیرت ندارند وگرنه این بچه خوکهای دزد تو خیابونا با پورشه یک میلیاردی ویراژ می دند اگر غیرت داشتند ماشینه این خوکها را آتیش می زدند. این مردم فقط ضعیف کشند اگه بدونند ضعیفی نابودت می کنند

  • مهسا مارس 24, 2013 در 11:11 ق.ظ.

   درود بر بابک و بر آلفرد گرامی. با سپاس فراوان از آلفرد عزیز برای زحمات بسیار ارزنده اش که خیلی هات را به راه راست هدایت و از کژی ها و نادرستی های دین که افیون توده هاست دور کرده است و البته باید بگویم که اسلام هم یک ایدئولوژی همانند کمونیسم و نازیسم و فاشیسم و … است که در گذشته ها به اسم دین و امروزه به نام ایدئولوژی نامیده می شود . اسلام وحشیانه ترین و کثیف ترین این ایدئولوژی هاست.
   آیا توجه کرده اید که دوتا از کثیف ترین ایدئولوژی ها یعنی کمونیست و اسلام (روسیه، چین، کره شمالی، ایران) چه خوب با هم متحد شده و ائتلاف تشکیل داده اند؟؟؟ بیگمان این به ذات خبیث و همگون این دو ایدئولوژی وحشتناک بازمیگردد.
   بابک عزیز خواستم بگم که هرگز از روشن نمودن اندیشه ها و افکار دیگران و از بیدار نمودن خواب رفته ها، نباید نومید شد همانگونه که الفرد دوست داشتنی اینچنین است. از یاد نبریم که برخی از این افراد خود را به خواب زده اند و ما هم، کاری با آنان نداریم، روی سخن ما باید و حتما کسانی هستند که به خواب رفته اند و می شود آنها را بیدار کرد.
   پس در این راه هرگز خسته نمی شویم و هر روز پرقدرت تر از دیروز کار را پی میگیریم و پیش می بریم.
   اگر در همین اینترنت از 10 سال پیش تاکنون دقت کرده باشید تعداد افراد ضد دین و خرافه هزاران برابر شده استو قدرت و توان ما در مبارزه با خرافه و چرندیات ادیان گوناگون بیشتر و بیشتر شده است و این همان چیزی است که همه انسانهای آزاده جهان و کشور ما دنبالش هستند.

 21. بابک اکتبر 1, 2012 در 5:53 ق.ظ.

  این جماعت از محمد مسلمان تر از موسی یهودی تر و از عیسی مسیحی ترن خود یهودیان داوود را اینقدر تقدیس نمی کنند فکر کنم گوساله پرستان بنی اسراییل ایرانی بودند

 22. بهروز نوامبر 5, 2012 در 12:29 ب.ظ.

  مسلمانان ادعا میکنند که کتاب های مقدس یهودیان و مسیحیان در طول تاریخ بارها دچار تحریف شده اند حال آنکه طبق ادعای آنها قران از هرگونه تحریف در امان مانده و کسی توانایی این را نداشته است که آیاتی به این کتاب اضافه کند و یا آیاتی را از آن حذف کند، حال سوالی که وجود دارد این است که مگر تورات و انجیل توسط خدا بر پیامبران خود نازل نشده، پس به طبع و همانند قران که ادعا میشود کسی قادر به دستبرد در آن نبوده در مورد تورات و انجیل هم باید این موضوع صدق کند، چون همه این کتابها توسط یک هوش و قدرت فوق بشری و برتر به وجود آمده اند و انسان فانی با هوش اندک خود قادر به دستبرد در آنها نیست.

 23. امین نوامبر 20, 2012 در 11:00 ق.ظ.

  با سلام خدمت همه دوستان عزیز اعم از کسانی که فحاشی کرده اند و کسانی که صبور بوده اند.
  خواهش میکنم هر دیدگاهی دارید کنار بگذارید و این مطلب را فقط ازدید تاریخی جدا از ادیان مختلف نظاره کنید
  مطلب من 2 قسمت دارد و کمی طولانی
  قسمت اول
  در مورد تحقیقاتی که دوست عزیز انجام داده اند سوالات زیادی پیش میاید که من چند سوال رو میپرسم .
  1.کتبی که شما از آن به عنوان مرجع تحقیق استفاده کرده اید آیا موثق هستند؟
  تاریخ کامل ابن اثیر، تاریخ مسعودی ، تاریخ یعقوبی ، تاریخ طبری و کتاب سـموئيل دوم. 4 کتب اول بسیار جالب است چون نه کسانی که دم از اسلام میزنند قبول دارند نه کسانی که اسلام را محکوم میکنند این مطلب خود گواه از بی اساس بودن این کتب برای مرجع تحقیق قرار دادن میدهد و اما کتاب سموئیل دوم . این کتاب نوشته کیست؟ اگر هر کس مرجعی دارد در مورد این کتاب و وجود آن بگوید .
  سموئیلی که دوم باشد در تاریخ وجود ندارد و فقط یک سموئیل وجود دارد که به آن پیامبر خطاب شده در تاریخ هیچ سموئیل دومی اشاره نشده است.
  پس برای اینکه از هر مطلبی دفاع کنیم یا آن را رد کنیم نیاز دازیم که کمی تحقیق در مورد منابع آن مطلب بکنیم.
  و یک مسئله دیگر کتبی که در آن گفته شده که خداوند با کسی کشتی میگیرد و ….. بیشتر شبیه به همین کتاب پ نه پ خودمون نیست شبیه به فکاهی نیست این مطلب؟؟ آیا میشود با خدایی که اگر کسی در این صفحه میتواند وجودش را اثبات کند کشتی گرفت؟؟
  خواهش میکنم لحطه ای درنگ کنید ، تفکر کنید ، از چنین کتبی میشود برای منبع استفاده کرد ؟
  قسمت دوم
  کسانی که در این صفحه نظر گذاشتند اکثرا 2 مشکل دارند یک اینکه مطالعات سطحی داشته اند یعنی هیچ وقت مطالب را از ریشه مطالعه نکرده اند و مشکل دوم اینکه روش بحث را یاد نگرفته اند و اقدام به فحاشی میکنند . در قسمت نظرات 2 دسته نظروجود داشت و هر دو به همدیگر فحاشی می کرده اند و همین افرادی که فحاشی میکنند افرادی هستند که کور کورانه بر مطلبی تعصب دارند و این افراد فاقد هر گونه مطالعه هستند و آن جهلی که همیشه در طول تاریخ از آن صحبت شده است همین است و اینگونه افرادی بودند که زمانی که حضرت موسی به کوه رفتند پس از بازگشت موسی چیز های گوناگونی را پرستش میکردند . پس تعصب خود را کنار بگذاریم و تحقیق و مطالعه کنیم از راه صحیح

  • کریم کرداسدی دسامبر 3, 2012 در 11:04 ب.ظ.

   بعضی از دوستان که به داستان کشتی گرفتن یعقوب با خداوند اشاره کردند و آن را دلیل تحریف عهد عتیق دانستند به معنای مجازی آن که متداول بود توجه نکردند و ظاهراً اشاره به مس ران یعقوب و بیماری سیاتیک یا عرق النسا در یعقوب دارد.
   در ضمن آن دوستی که به سموئیل 2 ایراد وارد کردند نیز باید بدانند که منظور کتاب دوم سموئیل است و نه نفر دومی به این نام.
   اگر قدری دایره ی مطالعات و منابع را گسترده تر کنیم به این اشتباهات دچار نمی شویم.

  • مریم مارس 24, 2013 در 10:43 ق.ظ.

   من هرگز به چرندیات کسی همچون محمد یا دیگران توجهی ندارم و خودم می اندیشم و به راحتی دروغ ها را از راستی ها باز میشناسم. اگر اندیشه دارم و می توانم بیاندیشم به هیچ منبع و مدرکی نیاز ندارم.
   از خود شما و از غرعان(تاکید می کنم غرعان) و تورات و انجیل و ابن اثیر و ابن گل و ابن داغ هم هیچ برداشتی نمی کنم.
   اینقدر هم برای من ادای مطالعه مطالعه مطالعه در نیار خواهشن چون به اندازه همه ساعتهای عمر تو کتاب خوانده ام از هر نوعی و حفظ هم نکرده ام بلکه با برداشتهای ذهنی خودم آنها را سنجیده قبول کرده ام و یا نپذیرفته ام.
   چند مثال ساده از اندیشه هایم را می گویم:
   1- چرا حسین در هنگام پرتاب تیر به سویش، بدن خود را در برابر بچه شش ماهه قرار نداده و او را محافظت نکرد؟؟؟؟؟؟؟ همانند هر پدر ومادر معمولی که حاضر به جانفدایی برای فرزندانشان هستند. من می اندیشم که حسین شما از علی اصغر، برای دفاع از خود در برابر تیرها، همانند سپر استفاده کرده است و این کاملا با عقل جور در می آید.

   2- چرا خدا اینقدر باید پست و کثیف باشد که به ابراهیم بگوید باید زن و بچه ات را به بیابان بی آب و علفی ببری. به سادگی می توان با کاربرد عقل و اندیشه فهمید که سارا زن دیگر ابراهیم بر اثر حسادت و همان مشکلات هوو که الان هم در جامعه زیاد است، می خواهد آن دو را از بین ببرد و الله هیچ در این کار دخالتی ندارد ولی پیامبران هرجا می خواهند گندی را ماله کشی کنند می گویند دستور خداوند است. باری ابراهیمکه نمیخواسته آن دو را بکشد زن و فرزند بی پناهش را که کنیز و بچه کنیز بوده اند و در حکم انسان قرار نمی گیرند، به بیابان برده و جایی را پیدا می کند که آب و غا در آن یافت میشده و برای زنده ماندن آنان کافی است. پس از مدتی سارا متوجه می شود که آنان نمرده اند و بار دیگر ابراهیم را تحت فشار می گذارد که اسماعیل را که احتمال جانشینی ابراهیم را دارد از بین ببرد تا فرزندش اسحاق بتواند جانشین پدر شود.
   ابراهیم بار دیگر نقشه ای حاضر کرده و برای اینکه نمی خواسته اسماعیل را بکشد می گوید که باید اسماعیل قربانی شود و این فرمان الله است و از قبل گوسفندی را به قربانگاه برده و در جایی پنهان می کند. سپس با چند نفر به سمت قربانگاه می روند و در فاصله ای مطمئن به همراهان می گوید که همانجا بمانند و خودش و اسماعیل به قربانگاه رفته و آن فیلمی را که همه می دانیم بازی کرده و سپس بازمیگردند و داستان را باز میگویند که خداوند گوسفندی را فرستاد و گفت که ای ابراهیم از امتحان سربلند بیرون آمدی. مگر الله که همه چیز را میداند به امتحان احتیاج دارد تا بفهمد بنده اش فرمانبردار است یا نه؟؟؟؟؟؟؟ تازه مگر چندبار امتحان لازم است که یکبار باید کنیز و فرزند کنیزش را به بیابان برده رها کند و بار دیگر سر اورا ببرد و …

   3- چرا ملایان درمورد ازدواج با بچه ها هزاران خط رساله و هزاران کتاب می نویسند؟؟؟؟ پاسخ ساده است چون محمد با دختر شش ساله ازدواج می کند؟؟؟؟؟؟ او پدوفیل است و آیت الله ها و ملایان نیز از همین رویه استفاده کرده و به دنبال ازدواج با بچه های کوچکند مثلا این ها را بخوانید:
   رساله آیت الله خمینی :
   مسأله12- کسیکه زوجه‌ای کمتر از نه سال دارد وطی او برای وی جایز نیست چه‌ اینکه زوجه‌ی دائمی باشد، و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت ا آغوش گرفتن و تفخیذ (مالیدن آلت تناسلی بین رانهای شخص)اشکال ندارد «»»»هر چند شیرخواره‌ باشد»»»»، و اگر قبل از «»»»نه‌سال(9 سال)»»»» او را وطی کند اگر افضأ نکرده باشد بغیر از گناه چیزی بر او نیست، و اگر کرده باشد یعنی مجرای بول و مجرای حیض او را یکی کرده‌ باشد و یا مجرای حیض و غائط او را یکی کرده باشد تا ابد وطی او بروی حرام می‌شود، لکن در صورت دوم حکم بنابر احتیاط است و در هر حال بنا بر اقوی بخاطر افضاء از همسری او بیرون نمی‌شود در نتیجه همه احکام زوجیت بر او مترتب میشود یعنی او از شوهرش و شوهرش از او ارث میبرد، و نمیتواند پنجمین زن دائم بگیرد.

   4- چرا برده داری در اسلام حرام شمرده نشد و محمد و الله و حتی امامان بعد از آنها هم آنرا بر نیانداختند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
   آیا کاری کثیف تر از برده داری درجهان می توان یافت؟؟؟؟ آیا تار مویی از زن معلوم باشد عرش به لرزه در می آید ولی به بند و بردگی کشیدن یک انسان عرش الله را به لرزه در نمی آورد
   بهتر است برای اطلاعات بیشتر برای موافقت کامل الله و محمد و دین اسلام با برده داری و کنیزداری به این سایت مراجعه کنید:
   http://geranom.wordpress.com/tag/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/

   فعلا از این بیشتر نمی نویسم تا بعد.
   بدرود

 24. shayan ژانویه 3, 2013 در 12:57 ب.ظ.

  حضرت یوسف با وجود قرار گرفتن در قصری که هزاران زن زیبا به همراه زلیخا که نه تنها یوسف طلب آنها نمیکرد بلکه آنها به زور میخواستند یوسف را به همسری خود در آورند ولی باز او کوپکترین نگاهی هم به انها نمیکرد و زندان را بهتر از بودن در پنین قصری میدانست…

  • ساناز مارس 24, 2013 در 9:32 ق.ظ.

   ببخشید داستان یوسف دقیقا برعکس چیزی است که شما می گویید و او واقعا قصد تجاوز به مادر خود را داشت و به همین علت به زندان افتاد.
   اما در تورات و دیگر کتابهایی که شما به تحریف آنها اعتقاد دارید این داستان تحریف و دیگرگون شد و به خورد امثال ما آدمهای ساده لوح شد و ما هم باور کردیم. وگرنه چرا بعدها یوسف که در جوانی به دنبال چنین زنی نبود در 40 یا 50 سالگی دوباره دنبال او افتاد.
   چرندیات این داستان و بی سر و ته بودنش را هر آدم منصفی تشخیص می دهد به جز آدمهای متعصب که کورکورانه هر چیزی را می پذیرند.

 25. فرشته مرگ مارس 17, 2013 در 11:02 ب.ظ.

  سلام من يه محققم ببينيد توي چند جا خدا گفته من با دادن عقل حجت رو بر شما تمام کردم اگه حرفي مطابق عقل سليم بود قبول کنيد اگه نه رد کنيد ثانيا ما بيشتر از 85 تا انجيل داريم تا حالا فکر کردين چرا 4 تاشو قبول کردن ثالثا خدا توي قرآن گفته ما براي هر قوم پيامبري فرستاديم 124000 پيامبر فقط چند تاشون کتاب داشتن زرتشت،عيسي،موسي،محمد،داوود،ابراهيم،همشونم عين هم بودن فقط توي قرآن گفته تحريفي نشده و نميشه…فراماسون ها اومدن دينو خراب کردن بعد به اسم خودشون استفاده کردن مثلا 6 ت اوستا اومده تو قرآنم اومده اومدن اوستا رو خراب کردن 6 رو تو دينشون مقدس کردن کسي ام بخونه ميگه آره پس اين دين الهيه…قرآن جلوي خيلي از کارا رو ميگيره مثلا زنا يا ربا يا چند خدايي و… همين سوره حمد رو بخوني خودش کافيه نصف ديناي من درآوردي رو برداره…ما اسلامو نفهميديم واسه همين اينا هرچي دلشون ميخواد ميگن 124000 پيامبر و 14 معصوم همشون واسمون عزيزن همشون اومدن بگن خدا هست،قيامتم هست،چطور تو ميخواي زندگي کني بقيه ام ميخوان راحت زندگي کنن باهاشون کار نداشته باش تا باهات کار نداشته باشن…هر ديني داري هرکسي که هستي 1 بار فقط 1 بار قرآنو بخون…لااقل ترجمشو بخون تفسيرشو بخون…بعد عاقلانه هرچي دلت خواست بگو…

  • امین مارس 20, 2013 در 9:16 ق.ظ.

   سلام
   دوست عزیز قران که شما میگی واقعا مطالعه کردی؟؟ چقدر از توش تناقض به شما نشون بدم ؟؟
   مگه گفته نشده در قران که تحریف نمیشه ؟؟ چند جلد قران متفاوت برات بیارم؟؟؟
   و خیلی تناقض های دیگه تو خود بقره حداقل 6 تناقض وجود داره
   دوست عزیز من مطالعه تک قطبی بدرد نمیخوره .
   دوست من ادیان برای یاد دادن روش صحیح زندگی آمدند من اگه بگم مرتد هستم شما که مسلمانی باید گردن منو بزنی و هزار جور دیگه کشتار تو اسلام هست دینی که همش بکش بکش باشه چه روش زندگی رو میخواد یاد بده؟؟؟

  • آزاده مارس 24, 2013 در 9:26 ق.ظ.

   آیا می دانید قرآن چند دهه بعد از مرگ محمد جمع آوری و نوشته شده است. آن هم با روایت حافظین گوناگون قران که باعث شد قران چندین نوع گوناگون شود که بعدها عمر دستور به جمع آوری همه قرانها داده و فقط یکی را می گذارد.
   اگر اهل خواندن باشید میدانید که حافظ می گوید قران بخوانم از بر با چهارده (14) روایت و این یعنی در زمان حافظ قران ده ها نوع مختلف بوده است که حافظ 14 نوع را بلد بوده است و تازه این فقط درناحیه زندگی حافظ بوده و اگر این را در همه سرزمینهای تحت هجوم اسلام در نظر بگیریم به 100 ها و حتی 1000 ها گونه قران می رسد.
   و بی شک تحریف در قران کاملا مشخص می شود.
   البته به نفع شما اسلامیستها و مسلمانان است که بپذیرید قرآن تحریف شده چون در قران آنقدر چرندیات و هذیان و تشویق به جنایت و کارهای خبیث شده، که بهتر است این نوشته های شیطانی و اهریمنی و پلید به دیگرانی که در قران دست برده اند نسبت داده شود و از بار گناهان الله جانی بکاهد.

  • زهره مارس 24, 2013 در 10:56 ق.ظ.

   بابا محقق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق
   مطمئن هستم که تو خودت قرآن رو هرگز نخوندی و یا عربی خوندی و هیچی نفهمیدی.
   چون من خودم پس از خوندن قرآن البته معنی قرآن به پارسی، به تشویق وبلاگها و وبسایتهای نقد اسلام کاملا از دین اسلام متنفر و فراری شدم و پیش از آن اصلا گوشم به حرف دیگران بدهکار نبود و می گفتم فقط قران درسته و کتابهای دیگه و کتب تاریخی همه تحریف شده ولی پس از خواند قران تازه متوجه شدم که چه کتاب از هم گسیخته و پر از تناقضی است که حتی یک بچه کلاس پنجم دبستان هم متوجه اشتباهات فراوان و تناقضات و قوانین تبعیض آمیز و دستورات جنایتکارانه و وحشیانه آن می شود.
   پس بهتر است این توصیه را خودت اول انجام دهی تا چشمانت از تاریکی بیرون اید و بهتر ببینی.
   من قبلا که کورکورانه از دین اسلام پیروی می کردم هرگز قران را نمی خواندم ولی اکنون بسیار آنرا می خوانم و سوتی هایش را هر روز بیشتر درک کرده و میفهمم و به دیگران نیز نشان می دهم و جالب اینکه آنان که واقعا به دنبال حقیقت هستند و متعصب نیستند در کوتاه مدتی از این دین و قران زده شده و رو می گردانند.
   من از همه مخالفین اسلام می خواهم که قران را بسیار خوانده و گندهای فراوان آنرا کشف کنند برای دیگران هم بازگو کنند که این بهترین روش است چون نه میتوانند بگویند قران تحریف شده و نه می توانند بگویند این سند نیست.
   پس از همه منتقدین اسلام می خواهم:
   بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی بسیار قران بخوانند به پارسی

 26. از افغانستان ژوئیه 13, 2013 در 5:55 ق.ظ.

  به نظر من در همه کتاب های آسمانی خداوند خواسته تا به بندگانش بگوبد که کسی بالای سرشان هست و روزی باید حساب پس بدهند. راه خوب و بد برای هر انسانی با استفاده از عقل و تفکر معلوم میشود پس بهتر است ما از هر کتاب و هر دستور ولو اینکه تحریف شده و یا نشده باشند رهنمودهای مثبت را گرفته و به آن راه برویم و به دنبال نقاط ضعف و منفی های آن که اکثرا در نتیجه تحریف و خودخواهی برخی مفسرین و معبرین به وجود آمده است توجهی نداشته باشیم. انسان وقتی بخواهد انسانی زندگی کند و راه درست را انتخاب کند تا در دنیا و آخرت رستگار باشد باید به صدای وجدان و عقلش گوش بدهد. چون خدا ناخودآگاه در قلب و ضمیر ماست و روح ما برگرفته از روح کل است. لذا وجدان صدای خداست و همین وجدان به تنهایی کافیست تا ما را از بد بودن باز دارد. اینکه به عالم و آدم و گذشته و آینده توهین کنیم جز اتلف وقت چیز دیگری نیست. والسلام

 27. فیروزه نوامبر 18, 2013 در 12:22 ب.ظ.

  با سلام
  در کتابی به نام «حیات القلوب» داستانی که نقل کردید آورده شده و با استناد به آیات قرآن اون رو رد کرده اند.
  در جواب یکی از دوستان به کمک پیامبران بر روی پل صراط اشاره کردید. عجیبه که شما این خرافات رو باور دارید؟!!!!
  کی گفته پل صراط وجود داره؟ مگر کسی تا به حال از اون دنیا برگشته؟ مسلمان ها هم که فقط خالی بندی یه دین شون. پس می شه لطفا بگی این داستان پل صراط و شفاعت پیامبران چیه که شما دربارش حرف زدی؟
  از آدم عقل کل ی مثل شما بعید بود!!!
  ….
  شما به ادامه ی تحقیقات و روشنگری هاتون بپردازید. در قرآن ما و نه تورات شما، آمده که هر قومی با امام خودشان محشور می شوند و بعضی ها با امام کفر. یعنی هم امام حق داریم وهم امام باطل. اینجا امام به معنی پیشرو و رهبر آمده.
  من دعا می کنم پیروان شما با شما محشور بشن و ان شاالله که شفاعت جنابعالی بر روی پل صراط خیالی و افسانه ای شامل حال شان بگردد.
  آمین
  خداوندا ما را با پیامبرمان محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) محشور بگردان واین جناب آلفرد را با هر کس که دوست دارد.

 28. محمدامین دسامبر 11, 2013 در 5:15 ب.ظ.

  نمیدونم …..شماها کجا تحقیق کردید که به این باور رسیدید که اسلام برابر با تمام پستیهاست؛خواهش میکنم کمی باهوش باشید…….
  تو این 20 سال تنها چیزی که به من ثابت شد درستی اسلام بود اما باید بگم که اسلام فقط یک اتمام حجته که تا بحال………
  در مورد افرادی که در کتب تاریخی ازشون یاد شده نمیشه نظر قطعی داد و قضاوت کرد………….
  من که تناقضی تو قرآن ندیدم(دیدم ولی از بی سوادی خودم بود)……………..

 29. میلاد ژوئیه 26, 2014 در 11:04 ب.ظ.

  ریدم تو سایت شیطانیتان

 30. داود آگوست 15, 2014 در 11:37 ق.ظ.

  نویسنده اشاره نکرده در انجیل راجع حضرت داود وان زن چگون امده

 31. داود آگوست 15, 2014 در 12:06 ب.ظ.

  در عيون الاخبارالرضا آمده است كه حضرت امام رضا (ع) با اصحاب ملل و مقالات و اقوام ، با نمايندگان مذاهب مختلف غير اسلامي ، با يهودي ها ، نصراني ها ، زرتشتي ها، ستاره پرستان و نمايندگان مذاهب اسلامي و بعضي از علماء اهل تسنن در مجلسي كه مامون تشكيل داده بود ، مباحثه كردندو از يك نفر از پيشوايان اهل تسنن سؤال كردند كه شما چه مي گوييد درباره داستان داوود كه اجمالش در قرآن آمده است او هم همين حرف را زد امام فرمود:(سبحان الله) چطور شما به پيغمبر خداوند چنين نسبتي را مي دهيد ؟ او چه پيغمبري است كه مشغول نماز چشمش به كبوتري زيبا بيفتد ، چنان دست از پا نشناسد كه نمازش را هم بشكند و گذشته از آنكه نمازش را شكسته ، مثل بچه ها دنبال كبوتر بيفتد و در آنجا هيچكس هم نبوده باشد كه اين پيغمبر به او بگويد اين كبوتر را براي من بگيريد . بعد چشمش بيفتد به يك زن زيبا . اين دل هرجايي كه دنبال كبوتر بود كبوتر را رها كند و يك دل نه صد دل عاشق اين زن بشود و تحقيق كند كه اين زن شوهر دارد يا شوهر ندارد ؟ بگويند شوهر دارد و شوهر او يك سرباز فداكاري است كه در ميدان جنگ مشغول فداكاري است. او حيله اي ببندد تا آن سرباز كشته بشود، براي اينكه با زن او ازدواج كند. در اين داستان ، فسق است . فجور است . قتل نفس است . شكستن نماز است . عشق به زن شوهر دار است . اين چه پيغمبري است كه اين همه فسق و فجور انجام دهد !؟

  از امام رضا عليه السلام سؤال كردند پس قضيه از چه قرار بوده است؟ امام فرمودند: در قرآن كه اين مطالب طرح نشده است. بلكه قضيه اين است كه روزي در قلب داوود پيامبر كه حكمت ها و قضاوتهاي او ضرب المثل است. عجب كوچكي پيدا شد و با خود گفت: اگر قضاوت هم هست قضاوتهاي داوودي است و من آنچنان در ميان مردم قضاوت مي كنم كه هيچگاه يك ذره تخلف هم نمي شود. مثل داستان يونس و داستان آدم و داستانهاي ديگر و اين يك ذره عجب . سبب شد كه خداوند عنايتش ر از بنده اش بگيرد. تا عجز او براي خودش ثابت شود. در دعاء هم كه پيامبر اكرم (ص) وارد شده است (ولاتكلني الي نفسي طرفه عين ابدا)انسان در هر مقامي كه باشد . هميشه بايستي به خدا عرض كند: خدايا مرا به اندازه يك چشم بر هم زدن هم به خودم وامگذار.

 32. بی نام سپتامبر 18, 2015 در 12:17 ب.ظ.

  سلام بر دوستان موافق و مخا لف دین اسلام از همه ی شما خواهش میکنم که یک طرفه به موضوع نپردازید هر داستانی را به هر شکل قبول نکنید و ایه های قران را درست و منطقی تفسیر کنید و با دیدگاه خود ان ها را قضاوت نکنید فردا همه ی ما می میریم و اگر خدایی نکرده اشتباه کرده باشیم ضرر بزرگی می کنیم پس دقت کنید و از دیگران بپرسید تا مطمئن شوید و با اطمینان دین اسلام و پیامبر را رد یا قبول کنید با تشکر

 33. سادات اسلامی اکتبر 31, 2017 در 9:04 ب.ظ.

  ببینین هیچ یک از پیغمبران آدم بد نبودن فقط یک خطا میکردن که شامل عذاب حضرت یونس در دهان نهنگ و یوسف در چاه و … اما این مطلب غلط است هیچ یک از پیغمبران جرأت نداشتن به یک زن تجاوز کنند اونم از ترس خدا ، چرا یک روز زلیخا یوسف را در اتاق خود آورد تا گناه ایجاد کند اما چند تا درب قفل بودن پس چطور یوسف درب های قفل بوده را باز کرد و از آخر شیطان شکست خورد و بعد از مرگ همسر زلیخا یوسف آن را با درخواست الهی جوان کرد تا مردم بست پرستی ایمان بیاور و … پس شما که این مطلب را درج کردین آیا از قرآن پیدا کردین آیا چنین چیزی از عذاب حضرت داوود نوشته شده خیر ، پس بترسین از خدا که روزی با شما برخورد جدی میکند از این مسایل توهین آمیز ………….قرآن یک کتاب زنده است پس کامل تر و جدیدتر و مال امروز و فرداست پس قدیمی نمیشه قرآن یک کتاب معجزه است

 34. S.b نوامبر 6, 2017 در 11:13 ق.ظ.

  چرا شما انقد خودتو اذیت میکنی به مغزت فشار میاری ،اصلا لازم نیست داستانهایی که زاده توهمات و بخاطر دشمنی با خدا بگی ،شما خیلی واضح میخواهی منکر وجود خدا و قرآن و قیامت بشی باشه اجباری نیست انسان حق انتخاب داره شما اون راه و انتخاب کن و برو ولی به ایمان دیگران و باورهای دیگران و قرآن و پیامبران و امامان و معصومین توهین نکن، هرکسی خودش جوابگوی اعمالش هست، شما هدفت از نوشتن این حرفا اگه اینه که این کارها که پیامبر کرده اشتباه بوده و نباید انجام میداده، باشه خوب تو انجام نده، توخوب باش، ولی اگه هدفت اینه که بگی چرا اون انجام داده پیامبرم شده پس چرا میگن حرومه، خوب امتحان کن تو هم انجام بده ببین عاقبت چه سرنوشتی پیدا میکنی،اگرم که کلا قبول نداری منکر قرآن و خدایی پس اصلا چیکار به خدا و بنده هاش داری و داستان میگی دربارشون برو دنبال راه خودت، در آخر فقط میگم روزگار عجیبیست شیطان فریاد میزند آدم پیدا کنید میخواهم سجده کنم، (انسانها زدن رو دست شیطان ) فقط خدا کمکمون کنه.

 35. نوید فوریه 26, 2018 در 2:25 ب.ظ.

  خود شما هم دروغ گفتی
  به ذیل آیه در تفسیر المیزان اشاره کردید در حالیکه در بین مطالب شما از مطالب تفسیر المیزان استفاده نشده است…
  ذیل آیات شریفه در تفسیر المیزان اینگونه آمده است:
  ايـن آيـه شـريـفه حكايت پاسخى است كه داوود (عليه السلام) به مسأله آن قوم داده، و بـعيد نيست كه پاسخ او قضاوت و حكمى تقديرى بوده، چون اگر چنين نبود، جا داشت از طرف مقابل هم بخواهد تا دعوى خود را شرح دهد و بعدا بين آن دو قضاوت كند.

  آرى، ممكن است داوود (عليه السلام) از قرائنى اطلاع داشته كه صاحب نود و نه گوسفند مـحـق اسـت، و حـق دارد آن يـك گـوسفند را از ديگرى طلب كند و ليكن از آنجا كه صاحب يك گـوسـفـنـد سـخـن خـود را طـورى آورد كـه رحمت و عطوفت داوود را برانگيخت، لذا به اين پاسخ مبادرت كرد كه اگر اين طور باشد كه تو مى گويى او به تو ستم كرده.

  پـس لامـى كـه بـر سر جمله (لقد ظلمك ) آمده لام قسم است، و سؤ الى كه در آيه آمده و فـرمـوده: (بسؤ ال ) – به طورى كه گفته اند – متضمن معناى اضافه است، و به هـمـين جهت با كلمه (الى ) به مفعول دوم متعدى شده، پس معنا چنين مى شود: سوگند مى خورم كه او به تو ظلم كرده كه سؤ ال كرده اضافه كنى ميش خود را بر ميش هايش.

  (و ان كـثـيـرا مـن الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض، الا الّذين آمنوا و عملوا الصالحات و قـليـل مـا هـم ) – ايـن قـسـمـت تـتـمـه كـلام داوود (عـليـه السلام) است كه با آن، گفتار اول خـود را روشـن مـى كـنـد. و كـلمـه (خـلطـاء) بـه مـعـنـاى شـريـكـهـا اسـت كـه مال خود را با هم خلط مى كنند.

 36. بنده خدا مارس 7, 2018 در 10:23 ق.ظ.

  تازه واسه اولین بارمعنی شیطان واقعی رافهمیدم ادمهای لجنی مثل شما بااینکارهاوداستانهای دروغ به کجامیخواهیدبرسیداززمانی که انسان بوجودامدتابه الان شیاطین بدصفتی مثل شماکم نبودن امااینوبدونیدانسانهای پاک بااین حرفهای کثیف شماروزبروز ایمانشان قویترمیشه روزقیامتی هست وهمین انسانهای پاک را ارام میکندچون درانروز خداوندشیاطین رابه عذابی که وعده داده میرساندلعنت خدا برشماشیاطین

 37. بنده خدا مارس 7, 2018 در 10:24 ق.ظ.

  خیلی پستی کثافت

 38. so7 مارس 23, 2018 در 4:08 ب.ظ.

  بس کنید از خدا نترس ها پیامبران همه شان به اذن خدا آمده اند و خدا هم پاکی انها را چندین با در قران کریم بیان کرده اند.این مزخرفیات فقط از کفار بر میاد.پیامبرانی که همه پاکدامن بوده اند.نمی دانم این زباله ها از دهن چه حیوانی بر میاد

 39. aa مارس 25, 2018 در 3:05 ب.ظ.

  این تهمت رو به حضرت داود از روی کتاب هایی میزنید که تحریف شدن اون ها براساس داستان های خودشون واضحه حضرت داود با اون خانم بعد از مرگ همسرشون ازدواج کرده بودند به دستور خدا برای بر انداختن رسمی که ازدواج با خانمی که ش.هرش مرده بوده ممنوع بوده . و حضرت محمد هم با ریحانه ازدواج کرده بودند . بر اساس اطلاعات غلط نظر های مضحک ندید لطفا

 40. فرزاد جون 18, 2018 در 4:03 ب.ظ.

  از اینکه اینقدر بدون مطالعه و بالاتر از آن مغرضانه به موضوع پرداخته اید برای شما تاسف خوردم.
  انبیاء الهی باید از خطا و گناه معصوم باشند تا خداوند سرپرستی و هدایت مردم را به آنها بسپارد.کسی که خود گمراه است چگونه میتواند دیگران را هدایت کند .شما خداوند را چگونه فرض کرده اید؟ خداوندی که تک تک ذرات خلقت را با حکمت و دقت آفریده و در کنار هم قرار داده و دانای مطلق میباشد سرش نمیشده که امام و پیامبر باید معصوم باشد؟اگر پیامبر و امام معصوم نباشد خدا نمیتواند به مردم امر کند که از آنها پیروی کنند.اگر چنین شود مردم روز حساب به خداوند میگویند ما از آنها یعنی پیامبران و امامان تو مطمئن نبودیم و ترسیدیم اشتباه بروند یا اشتباه عمل کنند و در مسیر اشتباه گام بردارند بنابراین از آنها پیروی نکردیم.و خداوند هم نمیتواند آنها را مجازات کند چون دلیلشان درست است.
  پس خداوند دانا آنها را معصوم از خطا و گناه قرار داده تا این ضمانتی باشد از سوی او برای بندگان تا با اطمینان از رهبر خود از او اطاعت کنند.

 41. ناتال رز جون 22, 2018 در 2:42 ب.ظ.

  خب خوشگل کون خان این قصه هارو ننت قبل دادن برا من هم تعریف کرده بودو اما قضیه توبه حضرت داوود این بوده ننت کس بلوریشو نشون حضرت داوود میداده حضرت کیرش شق شده توبه میکنه ولی ننت که از رو نمیرفت تو به دنیا میای از نوکر حضرت داوود به احتمال قوی حضرت یعقوب پول ننتو نداده بوده و یا حضرت ابراهیم یواشکی بد ننتو فشار داده بوده میخای انتقام ننتو بگیری بیا این کیر منو بگیر ننت قبل دادن این قصه هارو برا منم تعریف میکرد وجود نداری یه فحشی چیزی بنویسی خب این جوری با یه دور فشار جون سالم به در میبری ولی اون جوری؟

 42. ناتال رز جون 22, 2018 در 2:44 ب.ظ.

  خب خوشگل کون خان این قصه هارو ننت قبل دادن برا من هم تعریف کرده بودو اما قضیه توبه حضرت داوود این بوده ننت کس بلوریشو نشون حضرت داوود میداده حضرت کیرش شق شده توبه میکنه ولی ننت که از رو نمیرفت تو به دنیا میای از نوکر حضرت داوود به احتمال قوی حضرت یعقوب پول ننتو نداده بوده و یا حضرت ابراهیم یواشکی بد ننتو فشار داده بوده میخای انتقام ننتو بگیری بیا این کیر منو بگیر ننت قبل دادن این قصه هارو برا منم تعریف میکرد وجود نداری یه فحشی چیزی بنویسی خب این جوری با یه دور فشار جون سالم به در میبری ولی اون جوری؟

 43. متین ژوئیه 29, 2018 در 9:51 ب.ظ.

  آلفرد عزیز، روایتی که گفتی نشان میده که مطالعت بالاست ولی ما نباید هیچ قضاوتی راجع به مسائل تاریخی داشته باشیم.چون انسان موجودی عجیبه و قصد و قرض هایی میتونه داشته باشه که از شیطان خطرناک تر باشه، برای همین تحریف هایی میشه اونقدر تمیز و محکم که نمیشه نقضش کرد ، حالا تورات و انجیل که تحریفاتش واضح است و چه بسیار تحریف که در اسلام و روایات امامان کردند و تنها منبع موثق برای آدمی که دنبال حقیقته قرآن و عقلشه که واقعا خدا میاد کسی را مسئول هدایت مردم قرار بده که فساد میکنه؟ خداوند این همه مخلوق ظریف و موزون داره که انسان با این ادعاش هنوز نتونسته یک ربات درست کنه اصلا ده تا لول پایین تر از انسان باشه؟
  به گفته قرآن مردم یقینا ناسپاس اند ، همینکه بازم تفکر دارید راجع به این مسائل خودش خوبه و کورکورانه از چیزی پیروی نمی کنید و اینکه اسلام الان اسلام نیست و فقط قرآن هست که منبع موثقه .

 44. فاطمه آگوست 7, 2018 در 10:44 ق.ظ.

  برای پیامبر شدن مقام عصمت واجب نبوده ولی امام حتما باید معصوم باشه . اینو صدبار تو کتابای درسی دینی مون خوندیم
  در ضمن در خود قرآن آمده یا غافر ذنب داوود . پس کسی ماله نکشیده.

دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید (لطفا فارسی بنویسید). توجه: کامنتهای اسپم یا حاوی دشنام و یا کلمات رکیک منتشر نخواهند شد.

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: